Promotivni materijali

BROŠURA 16 godina Tjedna cjeloživotnog učenja_knjižni blok

Letak 17. TCU

Letak Sajam cjeloživotnog učenja

Plakat 17. TCU

Post-krizno obrazovanje odraslih

Publikacija o rezultatima praćenja provedbe Strateškog okvira PCU u RH 2017-2021. i unaprjeđenja promocije cjeloživotnog učenja

Sažetak XI. Međunarodnog andragoškog simpozija

 

BROŠURA 15 godina Tjedna cjeloživotnog učenja HR

BROCHURE 15 Years of Lifelong Week ENG

Letak 16 Tjedan cjeloživotnog učenja-2022

Plakat 16 Tjedan cjeloživotnog učenja-2022

Publikacija – Provedba sustava vaučera za obrazovanje odraslih

Andragoška škola – Implementacija novog Zakona o obrazovanju odraslih i primjena vaučera

Sažetak X. Međunarodnog andragoškog simpozija

 

Sažetak IX. Međunarodnog andragoškog simpozija

BROŠURA 14. Tjedan cjeloživotnog učenja_HR

Letak 15. Tjedan cjeloživotnog učenja-2021

Letak o projektu – PCU faza II

Plakat 15. Tjedan cjeloživotnog učenja-2021

Sajam cjeloživotnog učenja 2021.

 

13 godina Tjedna cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj-brosura HR

Plakat 13. Tjedan cjeloživotnog učenja

Letak 13. Tjedan cjeloživotnog učenja

Brošura 12. Tjedan cjeloživotnog učenja HR

Brošura 12. Tjedan cjeloživotnog učenja EN

Plakat 12. Tjedan cjeloživotnog učenja

 

Rezultati istraživanja_Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017

Strateški okvir promocije cjelozivotnog učenja u RH

 

Brošura 11. Tjedan cjeloživotnog učenja_hrv

Brošura 11. Tjedan cjeloživotnog učenja_eng

Letak 11. Tjedan cjeloživotnog učenja

Sajam cjeloživotnog učenja 2017.

Plakat 11. Tjedna cjeloživotnog učenja

Plakat 11. Sajam cjeloživotnog učenja

Plakat 10. Sajam cjeloživotnog učenja

Letak 10. Sajam cjeloživotnog učenja

Letak_opći cjeloživotno učenje