Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih po šesti put dodjeljuje Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj na stručnoj i znanstvenoj razini.

Priznanje se dodjeljuje u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja koji se održava u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II.

Priznanje dobiva pojedinac koji se razvojem prakse obrazovanja odraslih aktivno bavi najmanje 15 godina tijekom svog radnog vijeka odnosno koji se znanstvenim razvojem obrazovanja odraslih aktivno bavi najmanje 10 godina tijekom svog radnog vijeka.

Dobitnici Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih za 2022. godinu jesu:

  1. doc. dr. sc. Goran Lapat – za znanstveni doprinos razvoju obrazovanja odraslih
  2. mr. sc. Ksenija Krušelj – za stručni doprinos razvoju obrazovanja odraslih
  3. Dražen Maksimović, dipl. ing. – za stručni doprinos razvoju obrazovanja odraslih.

 

Više o dobitnicima možete pročitati u nastavku teksta:

 

dr. sc. Goran Lapat, docent na katedri za pedagogiju i didaktiku na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Diplomirao je razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti, Odsjek u rodnom Čakovcu, a magistrirao i doktorirao na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu temom Cjeloživotno učenje Roma u multimedijskom okruženju pod mentorstvom emeritusa prof. dr .sc. Milana Matijevića. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za pedagogiju i didaktiku zaposlen je od 2009. godine.

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija na Odsjeku u Čakovcu: Opća pedagogija, Školska pedagogija, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju, Školski propisi i dokumentacija, Cjeloživotno obrazovanje te izbornih kolegija Odgoj za ljudska prava i Odgoj za dobrotu i Volontiranje u obrazovanju. Dobitnik je nagrade Grada Čakovca za volonterske aktivnosti studenata u Županijskoj bolnici Čakovec. Voditelj je i stručno-pedagoške prakse za studente učiteljskog studija.

Sudjeluje u istraživanjima na znanstvenim projektima kojima je cilj podizanje svijesti o važnosti obrazovanja, kompetencija nastavnika i unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa: Jednake mogućnosti – bolja integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske (2012. – 2013.); Nastava i škola za net-generacije: unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (2014. – 2017.); Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe (RESCUR) (2014. – 2017.); Bilateralni projekt Republike Hrvatske i Republike Slovenije: Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018. – 2019.).

Održava edukacije za andragoške djelatnike te je voditelj radionica u projektu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Curriculum Globale. Koautor je priručnika za trening trenera u obrazovanju odraslih i Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih pismenosti te je član Hrvatskog andragoškog društva. U središtu interesa su mu područja unapređivanja procesa nastave i učenja, razvoj učiteljske profesije te profesionalni razvoj andragoških djelatnika.

 

mr. sc. Ksenija Krušelj diplomirala je Pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala u znanstvenom polju Pedagogija, u znanstvenoj grani Opće i nacionalne povijesti pedagogije. Godine 2015. na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, upisala je doktorski znanstveni studij Pedagogija i suvremena škola.

Dugi niz godina radila je kao voditeljica obrazovanja u Podravki, a potom i kao voditeljica obrazovne djelatnosti u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica.

Izlagala je na domaćim i međunarodnim skupovima i znanstveno-stručnim konferencijama, te objavila  brojne stručne radove, priručnike, obrazovne sadržaje te stručne recenzije. U koautorstvu s partnerima izradila je nastavne planove i programe osposobljavanja koji se provode u POU Koprivnica. Ima bogato predavačko iskustvo u redovnoj nastavi kao predavačica predmeta Pedagogija, te u programima obrazovanja odraslih.

Od 2017. godine trenerica je u programu “Curriculum globALE” koji provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u modulima Pristup poučavanju odraslih i Učenje i poučavanje odraslih. U okviru projekta “Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme” izvodi radionice “Pedagogija i sociologija za osobe s invaliditetom

Aktivna je članica Hrvatskog andragoškog društva. Sudjelovala je i u nekoliko državnih projekata vezanih uz cjeloživotno obrazovanje odraslih. Do umirovljenja bila je voditeljica stručnog vijeća za demokratsko građanstvo za obrazovanje odraslih u Koprivničko križevačkoj županiji.

Područja njezina profesionalnog interesa su nacionalna i lokalna povijest školstva; nacionalna povijest obrazovanja odraslih; obrazovanje romske manjine te učenje i poučavanje odraslih.

 

Dražen Maksimović dipl. je inženjer strojarstva, od 2009. g. ravnatelj je Obrtničkog učilišta – ustanove za obrazovanje odraslih. Bavi se organizacijom, upravljanjem i kreiranjem programa obrazovanja odraslih uz suradnju domaćih i međunarodnih stručnjaka, kao i statističkim analizama podataka za potrebe Hrvatskog andragoškog društva. Dugi niz godina radio je kao nastavnik strojarske grupe predmeta u strukovnoj školi gdje je vodio i izvannastavne aktivnosti i strojarske sekcije. Vanjski je suradnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u provedbi radionica u području andragoških metoda podučavanja.

Od 2020. godine koordinator je sustava kvalitete regionalnih centara kompetentnosti u dvadesetak škola, te se bavi provedbom sustava kvalitete i postupka samovrednovanja škola, kao i podrškom i mentoriranjem članova tima.

Sudjelovao je u projektima koje se odnose na razvoj zelenih vještina, razvoj novih programa osposobljavanja, stručnih usavršavanja i specijalizacija te vođenje inovativnih metoda u obrazovne aktivnosti učilišta.

Također, bio je i voditelj tima za primjenu HKO u nekoliko strukovnih škola, potom za izradu kurikuluma baziranog na HKO-u za programe udomitelja te implementaciju novog kurikuluma u e-learning-u u području automehatronike. Bavio se i implementacijom novog kurikuluma u društvenom poduzetništvu kao stručnjak za jednostavnu analizu tržišta rada te u IPA projektima kao stručnjak za obrazovanje odraslih u zapošljavanju i uslugama mobilne podrške za slijepe osobe u Hrvatskoj. Kao član stručnog tima sudjelovao je u izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske 2014. godine. Stekao je certifikat Trener trenera za obrazovanje odraslih te je autor priručnika za trenere u obrazovanju odraslih.

Bio je sudionik i predavač na brojnim okruglim stolovima vezanim uz strukovno o obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Predsjednik je Hrvatskog andragoškog društva kroz koje potiče suradnju sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.