Nagrada Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba

U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja dodjeljuju se i nagrade “Maslačak znanja“. Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja. Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Proteklih godina nagrada Maslačak znanja je postala jedna najvažnijih i najprepoznatljivijih sastavnica Tjedna cjeloživotnog učenja.

I ove, 2022., godine u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja dodijelit će se nagrade za postignuća u učenju odraslih osoba “Maslačak znanja“. Ova je nagrada postala jedna od najvažnijih i neprepoznatljivijih sastavnica projekta Promocija cjeloživotnog učenja jer upravo isticanjem osobnih primjera pojedinaca koji obrazovanjem premošćuju životne poteškoće u ne uvijek poticajnom okruženju građane motiviramo da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Ovogodišnje dobitnice nagrade “Maslačak znanja“ su Marinela Boras, Darija Buljan i Matea Doner.

 

Marinela Boras (Osijek, 1986.) magistra je edukacije engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti, zaposlena kao profesorica stranih jezika u Trgovačkoj i komercijalnoj školi „Davor Milas“ u Osijeku. Neprestano se usavršava i uvodi inovacije u nastavu. Dobitnica je brojnih stipendija, primjerice tečaja njemačkoga jezika i mobilnosti u okviru programa Erasmus+ na Fakultetu u Augsburgu; individualnog usavršavanja za nastavnike njemačkoga jezika u Saveznoj Republici Njemačkoj i usavršavanja za nastavnike u Austriji u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Dodatne su se edukacije pokazale posebno bitnima za njezin daljnji rad jer je u posljednjih pet godina uključila učenike  strukovne škole u kojoj je zaposlena u više od dvadeset međunarodnih projekata, od kojih je nekima bila i pokretač. Svi projekti nagrađeni su Nacionalnim i Europskim oznakama kvalitete, a uz učenike, u njih je uključila i stručne suradnike, kolege nastavnike te cjelokupnu lokalnu zajednicu. Kandidatkinja se usavršava i na području stranih jezika – osim diplome iz engleskoga i njemačkoga jezika, završila je tečajeve ili se usavršavala u području slovenskoga, španjolskoga i francuskog jezika. Također je završila obuku iz hrvatskoga znakovnoga jezika u trajanju od četiri semestra Hrvatskoga saveza gluhoslijepih osoba ,,Dodir”. Deset godina nakon stjecanja diplome u šk. i akad. godini 2020./2021. upisala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poslijediplomski studij Pedagogija i kultura suvremene škole, te je položila sve dosadašnje ispite (prosjek ocjena 5.0). I dalje usavršava vlastite pedagoške kompetencije. Aktivno radi na disertaciji o interkulturalnoj kompetenciji nastavnika stranih jezika. Osim organiziranja različitih odgojno-obrazovnih događanja, piše i objavljuje stručne radove, nastavne materijale i obrazovne sadržaje, od 2021. godine provodi istraživanja i objavljuje izvorne znanstvene radove iz područja odgoja i obrazovanja. Izlaže na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim kongresima te motivira odgojno-obrazovne djelatnike na cjeloživotno učenje. Godine 2021. Osječko-baranjska županija dodijelila joj je Potporu za poslijediplomski studij, napredovala je u zvanje profesor mentor te je nagrađena kao jedna od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika Nagradom Ministarstva znanosti i obrazovanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske uz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2020./2021. Marinelin trud prepoznat je i na županijskoj razini jer svojim radom kontinuirano obogaćuje zajednicu u kojoj djeluje te je povodom Dana županije nagrađena najvišim javnim priznanjima Osječko-baranjske županije za iznimna postignuća u području prosvjete.

 

Darija Buljan (Našice, 1984.) ubrzo nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja zapošljava se kao prodavačica u trgovini mješovite robe, a potom  u  salonu vjenčanica. U međuvremenu je nakon medicinskih pretraga ustanovljeno da boluje od blažeg oblika bolesti Osteogenesis imperfecta, bolesti kostiju. Nakon trostrukoga zahvata na kralježnici i rekonstrukcije deset kralježaka, utvrđen joj je postotak od 40% invaliditeta te je zbog nemogućnosti obavljanja vlastitoga zvanja (frizer) te dotadašnjeg zanimanja prodavačice godine 2018. upućena u Centar za profesionalnu rehabilitaciju. Nakon procjene razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, gospođi Buljan preporučeno je uključivanje u program profesionalne rehabilitacije u vidu obrazovanja za zanimanje upravni referent. Obrazovni program uspješno je proveden kroz četiri razreda i stručnu praksu, u cjelokupnom trajanju od 11 mjeseci. U razdoblju od 2019. g. do 2020. g. obrazuje se u Pučkom otvorenom učilištu Poetika u Osijeku, gdje s odličnim uspjehom završava školovanje. Time se prekvalificirala za poslove upravnog referenta, a potom i zaposlila u novostečenom zvanju, kao administratorica u tvrtki GM TRUCK d. o. o. za trgovinu i gospodarenje šumama.

 

 

 

Matea Doner (Virovitica, 1990.) jedinstvena je i svestrana osoba koja je sve svoje ciljeve, kompetencije, kao i status u društvenoj zajednici, stekla isključivo svojim aktivnim radom, angažmanom, pozitivnom energijom, te u svladavanju svih prepreka koje bi joj se našle na putu. Nakon završenog formalnog srednjoškolskog obrazovanja završava Visoku školu za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te specijalistički stručni diplomski studij menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku. Završava i pedagoško – psihološko – didaktičko -metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku kako bi stekla osnovno obrazovanje za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama. Tada počinje raditi kao učiteljica u osnovnoj školi. Godine 2019. zapošljava se u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, gdje i danas radi. Osim redovnog rada u školi, provodi podršku u obrazovanju i izvan radnog vremena, pomaže obiteljima s navedenim socijalnim statusom u organizaciji slobodnog vremena djece, održava radionice za razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina. U slobodno vrijeme također pomaže, kako korisnicima Centra, tako i ostalim pripadnicima društvene zajednice u kojoj djeluje, provedbom različitih psihosocijalnih radionica. Godine 2020. upisuje edukaciju Realitetne psihoterapije. Kao aktivna članica društvene zajednice u kojoj djeluje, organizatorica je svih većih manifestacija i aktivnosti na području općine Voćin, gdje živi, a od nedavno i na području Virovitičko-podravske županije.

Već 11 godina članica je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Voćin, kojim danas predsjeda. Uz formalno i informalno obrazovanje, položila je sve tečajeve i programe osposobljavanja koja su joj se nudila u vatrogasnoj struci („C“ kategoriju za vozačicu vatrogasnog kamiona; rukovanje aparatima za dišne aparate i simulatorom plamenih udara, osposobljavanja za gašenje požara otvorenog prostora i desant helikopterom itd.). Unutar vatrogasne struke volontira provodeći edukacije i održavajući predavanja i radionice operativnim vatrogascima nakon težih vatrogasnih intervencija, kako bi lakše svladali stres s kojim su se susreli.

Uspjeh na svim područjima zaslužila je proaktivnim radom, kontinuiranim obrazovanjem i osposobljavanjem, te ulaganjem u razvoj vlastitih znanja i vještina, kao i podizanjem svijesti u civilnim organizacijama i lokalnoj zajednici o važnosti cjeloživotnog učenja.

 

O dobitnicima nagrade “Maslačaka znanja” prethodnih godina više može saznati ovdje.