Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”.

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, primjerice postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. S druge strane ne smiju se zanemariti jednako važni ciljevi koji pridonose aktivnijoj ulozi pojedinca u društvu. Ti su ciljevi poticanje društvene uključenosti, razvoj aktivnoga građanstva te razvijanje individualnih potencijala pojedinaca.

Pojam cjeloživotno učenje često se zamjenjuje izrazom cjeloživotno obrazovanje, no važno je istaknuti da ta dva pojma nisu istoznačna. Obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a učenje je širi koncept koji uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli život. U devedesetima se u Europi afirmira cjeloživotno učenje kao politika koja odgovara na probleme ekonomske krize i povećane nezaposlenosti (Žiljak, 2005). U tom razdoblju pomiče se fokus s obrazovanja, koje je institucionalizirani i organizirani proces, na cjeloživotno učenje, koje uključuje sve oblike učenja u svim životnim okolnostima.

Koncept cjeloživotnog učenja, razvijen u šezdesetim godinama prošlog stoljeća, odgovor je na problem neusklađenosti između obrazovanja mladih i odraslih (Pastuović, 1999.). Usredotočenost tradicionalne pedagogije na probleme osnovnoškolskog odgoja i općeg obrazovanja djece te andragogije na obrazovanje odraslih, rezultirali su nedostatkom teorije koja bi integrirala spoznaje o obrazovanju i učenju kroz sva životna razdoblja. Takvo stanje pogodovalo je razvitku teorije i koncepta cjeloživotnog učenja kao integriranog pristupa proučavanju učenja kao trajnog procesa.

U proteklih četrdeset godina cjeloživotno učenje se od početne ideje razvilo u dominantno načelo i orijentaciju razvoja brojnih nacionalnih obrazovnih sustava. Njegova važnost ističe se u nizu međunarodnih akcijskih planova, deklaracija, dokumenata i konferencija (primjerice Deklaracija UNESCO-ove konferencije: Poziv na akciju Sofija, Memorandum Europske komisije o cjeloživotnom učenju, ostali dokumenti Europske komisije: Stvaranje jedinstvenog europskog prostora cjeloživotnog učenja, Nikada nije prekasno za učenje, Akcijski plan za obrazovanje odraslih: Uvijek je dobro vrijeme za učenje, i drugi ). Hrvatska ne zaostaje za ovim trendom te je uključivanjem cjeloživotnog učenja u strateške dokumente iz područja obrazovanja (primjerice Bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju, Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010., Strategija obrazovanja odraslih, Deklaraciji o znanju HAZU-a) postalo osnovno načelo razvitka hrvatskoga obrazovnog sustava.

Literatura:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2000) ‘A Memorandum on Lifelong Learning’, Commission Staff Working Paper SEC (2000) 1832, Brussels
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2001) ‘Making a European Area of Lifelong Learning a Reality’ , COM(2001) 678 final, Brussels
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2006) ‘Adult learning: It is never too late to learn’, Communication from the Commission, COM(2006) 614 final, Brussels
HAZU (2004) Deklaracija o znanju- Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja, Zagreb
Lifelong Learning in Europe: Moving towards EFA Goals and the CONFINTEA V Agenda Call to Action (2002) ‘Sofia Conference on Adult Education 9th November 2002’, Sofia
MZOÅ (2005) Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010., Zagreb
MZO (2004) ‘Strategija obrazovanja odraslih’ Povjerenstvo vlade RH za obrazovanje odraslih, Zagreb
NARODNE NOVINE (2007) Zakon o obrazovanju odraslih NN 17/07, Zagreb
PASTUOVIĆ, N. (1999) Edukologija : integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja, Znamen, Zagreb
URED ZA STRATEGIJU RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE (2001) ‘Odgoj i obrazovanje – Bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju’, Strategija razvitka Republike Hrvatske – Hrvatska u 21. stoljeću, Zagreb
ŽILJAK, T. (2005) ‘Politike cjeloživotnog učenja u Europskoj uniji i Hrvatskoj’, Političko obrazovanje, (1) 1: 67-95