Edukativne radionice digitalnog obrazovnog sadržaja prema priručniku „Učimo cjeloživotno učiti i poučavati“ (osposobljavanje andragoških djelatnika)
12.01.2021
JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2021. godinu
25.05.2021

Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje na andragoškim radionicama

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih planira u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II, provoditi andragoške radionice u okviru aktivnosti Jačanje kompetencija obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih. Riječ je o konceptu novog modela stručnog usavršavanja (Izborni moduli, MI3 Jačanje andragoških kompetencija), a koji je izrađen u skladu s programom Curriculum globALE te kojeg je u razdoblju od 2015. do 2018. godine uspješno završilo preko 200 polaznika. U sljedećem razdoblju Agencija planira provesti tri ciklusa andragoških radionica pri čemu će mogućnost sudjelovanja u svakom ciklusu imati 25 polaznika (ukupno 75 polaznika).

Budući da će provedba radionica ovisiti o epidemiološkoj situaciji obraćamo vam se ovim putem kako bismo dobili povratne informacije s vaše strane o interesu za uključivanje u radionice. Temeljem vašeg iskazanog interesa  i sukladno epidemiološkoj situaciji naknadno ćemo definirati vrijeme, mjesto i način provedbe radionica te vas još jednom kontaktirati kako biste potvrdili vaše sudjelovanje i dostavili potrebnu dokumentaciju u skladu s pravilima projekta. Planirani okvirni početak prve grupe radionica je ožujak 2021., a završetak lipanj 2021. godine.

Način provedbe andragoških radionica:

Ciklus andragoških radionica obuhvaća ukupno 336 sati stručnog usavršavanja, što uključuje 18 dana nazočnosti na radionicama, samostalan rad te održavanje završne radionice. Ovisno o epidemiološkim uvjetima moguća je prilagodba održavanja andragoških radionica na način da će se dio provoditi fizički, a dio u online okruženju.

Ciklus je modularnog tipa i sastoji se od pet modula:

  • pristup obrazovanju odraslih,
  • planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih,
  • učenje i poučavanje odraslih,
  • komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih i
  • metode obrazovanja odraslih.

Jedan modul traje tri, odnosno četiri radna dana ovisno o raspodjeli radnih sati između različitih tematskih jedinica i oblika učenja.

Pravo sudjelovanja i prijave na andragoške radionice ima:

  • Obrazovno osoblje iz ustanova registriranih za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih (sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih NN 17/07 koji su upisani u AZUP)
  • Obrazovno osoblje koje će biti uključeno u andragoške radionice mora biti upisano u AZUP

 

Moguć je dolazak više osoba iz jedne ustanove, a u slučaju da broj prijavitelja bude veći od planiranog (ukupno 75 polaznika u sva tri ciklusa), bit će moguć dolazak najviše dvoje polaznika iz jedne ustanove.

Na ove andragoške radionice mogu se prijaviti isključivo osobe koje nisu prethodno pohađale iste.

Napomena: Troškove smještaja, prehrane na bazi punog pansiona i osvježenja na pauzama, predavača, prostora i opreme snosi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Pravo na troškove smještaja imaju osobe čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 30 km od mjesta održavanja radionica. Osobama čije je prebivalište ili boravište udaljeno 30 km ili manje od mjesta održavanja radionica, troškove smještaja neće snositi  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  

Završetkom programa polaznici će dobiti potvrdu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o završenom stručnom usavršavanju u trajanju od 336 sati i certifikat o završenom programu Curriculum globALE.

Molimo vas da se za sudjelovanje prijavite isključivo putem ove poveznice

Rok za podnošenje prijava je 22. siječnja 2021.godine.

U slučaju da trebate dodatne informacije ili pojašnjenja, stojimo vam na raspolaganju te nas možete kontaktirati putem e-pošte: marina.rezek.cvetko@asoo.hr.

 

Veselimo se budućoj suradnji i srdačno pozdravljamo,

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih