Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje na andragoškim radionicama
15.01.2021
Potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima za ESF-ov projekt „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“
25.05.2021

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2021. godinu

Na temelju Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju (KLASA: 060-01/21-01/01, URBROJ: 332-06-01/2-21-01) od 24. svibnja 2021. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

I.

Predmet Javnoga poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ (u daljnjemu tekstu: Nagrada) za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni je cilj Nagrade isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika Nagrade. Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: ksenija.banovic@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, i to putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

 

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti Nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:

  • iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja u smislu opsega aktivnosti i napretka
  • zapreke koje je kandidat morao svladati kako bi pristupio ili završio aktivnost učenja/obrazovanja
  • važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
  • pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

 

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo koje imenuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Dobitnik Nagrade mora dati dopuštenje u pisanom obliku za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

 

V.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: ksenija.banovic@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb.

U Zagrebu 24. svibnja 2021.

 

Odluku o dodjeli nagrada “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu kandidata možete preuzeti ovdje: OBRAZAC ZA PRIJAVU Maslacak znanja 2021.