Održan XI. Međunarodni andragoški simpozij
14.03.2023
POZIV USTANOVAMA ZA PRIJAVU DOGAĐANJA TIJEKOM 17. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA
15.03.2023

Podsjetnik: Ponovljeni JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

KLASA: 030-08/23-03/01
URBROJ: 332-06-03/01-23-29
Zagreb, 17. veljače 2023.

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, na prijedlog Povjerenstva za odabir ustanova za obrazovanje odraslih koje će se angažirati u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II, ravnatelj Agencije, Mile Živčić, dana 17. veljače 2023. godine, upućuje sljedeći
                       

   PONOVLJENI JAVNI POZIV

za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog
učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta “Promocija cjeloživotnog
učenja faza II”

I.

Nakon isteka roka za dostavu prijava po Javnom pozivu za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”, KLASA: 030-08/23-03/01, URBROJ: 332-06-03/01-23-01 od 12. siječnja 2023. (dalje u tekstu Javni poziv) ostala su nepopunjena mjesta u određenim županijama zbog čega se pozivaju ustanove da podnesu prijave:

1. Zagrebačka županija – jedna ustanova
2. Krapinsko-zagorska županija – dvije ustanove
3. Sisačko-moslavačka županija – jedna ustanova
4. Karlovačka županija – jedna ustanova
5. Varaždinska županija – jedna ustanova
7. Bjelovarsko-bilogorska županija – dvjje ustanove
9. Ličko-senjska županija – jedna ustanova
10. Virovitičko-podravska županjja – jedna ustanove
11. Požeško-slavonska županija – jedna ustanova
12. Brodsko-posavska županija – jedna ustanova
13. Zadarska županija – dvije ustanove
15. Šibensko-kninska županija – jedna ustanova
17. Splitsko-dalmatinska županija – dvije ustanove
18. Istarska županija – jedna ustanova
19. Dubrovačko-neretvanska županija – jedna ustanova
20. Međimurska županija – dvije ustanove

Rok za dostavu prjjava: 20. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: marina. rezek.cvetko@asoo.hr.

Cjeloviti tekst Ponovljenog javnog poziva nalazi se na poveznici.