Vaučeri za obrazovanje
05.04.2022
Poziv na prijavu za X. Međunarodni andragoški simpozij
09.05.2022

MATERIJALI: primjena andragoških metoda u novoj Metodologiji za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja

U sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II, Elementa 2. Jačanje kompetencija obrazovnog osoblja u ustanovama za obrazovanje odraslih održano je 12 jednodnevnih događanja – radionica na temu: Primjena andragoških metoda u novoj Metodologiji za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja.

Sadržaji odrađenih radionica bili su:

  • sastavnice Metodologije za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija financiranih putem vaučera i drugih izvora financiranja
  • obrazac programa obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija
  • utemeljenost programa obrazovanja na skupovima kompetencija/standardima zanimanja
  • utemeljenost programa obrazovanja na skupovima ishoda učenja/standardima kvalifikacija
  • program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije.

 

Ovdje možete preuzeti materijale s održanih radionica:

RADIONICE PREZENTACIJA MIPOO vaučeri

PRIMJER 1.-prazno-Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije

PRIMJER 1. Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije

PRIMJER 2. Program-obrazovanja-za-stjecanje-mikrokvalifikacije