Posjetite 11. Sajam cjeloživotnog učenja, jer vam se dolaskom otvara mogućnost besplatnog pohađanja programa obrazovanja!
05.07.2019
Dodijeljena Priznanja za doprinos razvoju obrazovanja odraslih
08.07.2019

Znanstveno predavanje

Mjesto

Vinkovci

Naziv događanja:

Znanstveno predavanje

Datum i vrijeme događanja:

03.10.2019

18,30 sati

Prostor odvijanja događanja:

Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima
Ulica Jurja Dalmatinca 22, Vinkovci
Vinkovci

Opis događanja:

Znanstveno predavanje „Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću“, dr. sc. Dinko Župan

Kroz predavanje se nastoji odgovoriti na pitanje kakav je bio odnos prema učenicima unutar hrvatskog školskog sustava tijekom dugog 19. stoljeća. Tijekom dugog 19. stoljeća školstvo se u čitavoj Europi formira kao odgojno-obrazovni sustav koji postaje važan čimbenik modernizacije društva. U predavanju su školske prakse stavljene u kontekst izgradnje modernog školskog sustava koji je do početka 20. stoljeća na sebe preuzeo funkciju sekundarne socijalizacije. Tematiziraju se raznolike učeničke prakse i kulturno-antropološki aspekti školovanja kao što su učenički standard, učeničke bolesti, učenička disciplina, boravak u razredu, učeničke igre i rad učenika u školskom vrtu. U predavanju se prikazuje i socijalni aspekti školstva (dostupnost škola i društvena stratifikacija), rodni aspekti školstva (spolna podjela škola i nastavnih programa, kulturološka konstrukcija poželjnih rodnih identiteta), intelektualni aspekt školstva se promatra kroz školovanje gimnazijalaca, a ideologizacija školstva se analizira kroz školske ceremonije, školske rituale i različite aspekte instrumentalizacije učenika.

Organizator događanja:

Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima

Kontakt za sve informacije oko događanja:

abilic@hazu.hr
032 332 316