Nagrada Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba

U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja dodjeljuju se i nagrade “Maslačak znanja“. Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja. Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 7.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Proteklih godina nagrada Maslačak znanja je postala jedna najvažnijih i najprepoznatljivijih sastavnica Tjedna cjeloživotnog učenja. Pokazalo se da upravo osobni primjeri pojedinaca koji su se, usprkos nepovoljnim uvjetima i okruženju koje nije uvijek bilo dovoljno poticajno, odlučili za obrazovanje, izuzetno motiviraju druge da krenu njihovim stopama.

Promotivni film o našim dobitnicima pogledajte ovdje.

Dobitnici nagrade “Maslačak znanja” za 2018. su:

Goran Đurđević (1971.)

Goran Đurđević pripadnik je romske nacionalne manjine i prvi deklarirani Rom u demokratskoj  Hrvatskoj sa završenom visokom stručnom spremom. Od tada je, kroz sve funkcije koje je obnašao, poticao pripadnike romske nacionalne manjine na obrazovanje, odnosno učenje u kojemu sudjeluje i sam.

Osnivač je i član predsjedništva Stranke Roma Hrvatske (1991.), a osnovao je i udrugu Roma na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije (2000.). Pokrenuo je tradicionalnu manifestaciju Dani romske kulture – Gypsi wekend u gradu Bjelovaru. Na romski jezik  prevodi stalne povijesno-dokumentarne izložbe autohtonih hrvatskih Roma te I. Romski katekizam u Europi, koji je Hrvatska biskupska konferencija tiskala i prezentirala (2005.) Suautor je dvojezične knjige Paramiče-priče za djecu i mladež (2006.) Također je autor trojezične izložbe stalnog povijesno- dokumentarnoga postava o povijesti Roma (2007.) Suradnik na prvom Hrvatsko-romskom rječniku izdanom u studenome  2008. godine.

Goran Đurđević aktivan je i kao član radne skupine za praćenje i provedbu akcijskog plana Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015. te kao član radne grupe u projektu ka kvalitetnijem obrazovanju i poboljšanju zapošljavanja Roma u RH sa Finskim sveučilištem University of Jyvaskyla.

Idejni je osnivač, voditelj i volonter  I. Romske kuće u Hrvatskoj, budućeg Kulturno-edukacijskog hostela (2010.) 2011. godine izabran je za glasnogovornika krovne romske udruge Centar za integraciju Roma u Europskoj Uniji Zagreb.

Vrlo je aktivan kao volonter – prevoditelj za većinu pisane građe na romski jezik za romske zajednice, državne urede, različite organizacije, glazbene i književne umjetnike širom Europe te kao simultani prevoditelj na različitim konferencijama i seminarima u Hrvatskoj i Europi.

Boris Rozman (1979.) Nakon završene srednje Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas u Osijeku, smjer Prodavač, u trogodišnjem trajanju, Boris je odlučio upisati prekvalifikaciju u zvanje Komercijalist u istoj školi. To mu je omogućilo zapošljavanje na radnom mjestu prodavača/blagajnika u dm-drogerie markt d.o.o., gdje je nakon nekoliko godina napredovao do mjesta zamjenik poslovođe te ubrzo i poslovođe prodavaonice na čijem je čelu bio šest godina.

Prijelomni trenutak karijere dogodio se 2010. godine upisom studija Sveučilišnog stručnog studija računovodstva i financija Sveučilišta u Splitu, Nastavni centar Zagreb, gdje stječe naziv Prvostupnik ekonomije, računovodstva i financija. Obrazovanje nastavlja 2013. g. upisom na Diplomski specijalistički studij Menadžment bankarstva, osiguranja i financija na Sveučilištu  Libertas i postaje Stručni specijalist ekonomije. Tijekom svoje uzlazne karijere radio je u različitim tvrtkama kao komercijalist, potom kao voditelj prodaje  i voditelj tržišta. Od 2016. g. do danas zaposlen je kao direktor Facility managementa u tvrtki Fina gotovinski servisi d.o.o. Boris je svojom osobnošću, poduzetnošću, aktivnim usavršavanjem i cjeloživotnim učenjem od učenika trogodišnje škole postao direktor. Svestran je i na  drugim područjima života te aktivno  volontira u Centru za inkluzivne radne aktivnosti. 2017. godine gostovao je i kao predavač u Trgovačkoj i komercijalnoj školi Davor Milas u Osijeku, u okviru 11. Tjedna cjeloživotnog učenja gdje je učenicima i svojim bivšim nastavnicima ispričao svoj životni put te tom prilikom istaknuo: „Motivaciju sam pronašao tek onda kada sam postavio sebi pitanje. „Što je to što bih volio raditi u životu, što bi me činilo sretnim, a uz što bih imao vremena i za druge stvari koje me zanimaju?“ Jedini odgovor koji mi je tada dolazio jest da moram upisati i završiti studij, što sam i učinio, uz veliku potporu svoje obitelji.“ Boris Rozman je, prema riječima profesorice Tatjane Petrač iz Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas u Osijeku, koja ga je i predložila za nagradu Maslačak znanja, primjer kako cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem na formalnoj, neformalnoj i informalnoj razini obrazovanja osoba uspijeva ostvariti sebe i pridonijeti društvu u kojem živi na dobrobit svih.

Nadir Elhag (1983.) ostvaruje iznimne rezultate kroz obrazovanje odraslih. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja za vodoinstalatera, odlučuje se za prekvalifikaciju u programu pomorskoga nautičara, čime stječe uvjete za napredovanje u karijeri.

Nadir je prije upisa u obrazovanje odraslih duže vremena bio nezaposlen, što ga je i potaklo na razmišljanje o novom pravcu svoga životnog puta. Veliki iskorak učinio je promijenivši mjesto boravaka i društveno okruženje, bez sigurne financijske potpore i obiteljskoga ozračja. Za školarinu je zarađivao radeći kao konobar i mornar na brodovima Jadrolinijine flote. Trenutačno još uvijek plovi kao mornar na brodu Marko Polo, na liniji Split – Ancona.

Nerijetko se susretao s poteškoćama i predrasudama zbog drugačije boje kože. Nadirov otac je kao državljanin Sudana svojevremeno studirao u Hrvatskoj, nakon čega se vratio u svoju domovinu. Uz školovanje koje sam financira, Nadir danas brine i o samohranoj majci.

Svojim iskustvom u obrazovanju odraslih Nadir svesrdno pomaže svojim radnim kolegama iz brodske kompanije te ih svojim primjerom motivira na pozitivne promjene i nastavak obrazovanja u pomorskoj struci. Upravo zbog toga za nagradu Maslačak znanja predložila ga je gospođa Natalija Palčić iz Ustanove za obrazovanje kadrova u pomorstvu – Kliper.

Zahvaljujući preporukama poslodavaca koji su prepoznali njegove kvalitete, upornost i motiviranost, kontinuirano je napredovao.  Pred samim je završetkom svoga školovanja koje je obavio u redovnom roku. Obrana završnoga rada zasigurno će mu donijeti napredak u sad već sigurnoj i perspektivnoj pomorskoj karijeri. Nakon odrađene kadeture čeka ga i međunarodno priznati poručnički ispit. Završetak izobrazbe za pomorskoga nautičara Nadir vidi kao sigurnu mogućnost zaposlenja i eventualnog nastavka školovanja na višim razinama pomorskoga obrazovanja, možda sve do časničkih zvanja u pomorskom zanimanju.

O dobitnicima nagrade “Maslačaka znanja” prethodnih godina više može saznati ovdje.