Vodič kroz virtualne razmjene Erasmus+
27.06.2019
Posjetite 11. Sajam cjeloživotnog učenja, jer vam se dolaskom otvara mogućnost besplatnog pohađanja programa obrazovanja!
05.07.2019

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja
Rok: 11. srpnja 2019. godine

Na temelju Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja (KLASA: 060-01/19-01/01, URBROJ: 332-06-02/2-19-01) od 1. srpnja 2019. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja
I.
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.
II.
Glavni je cilj nagrade, isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja, potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti do 7.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. Nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba bit će plaćena iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.
III.
Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: ana.pikelja@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, i to putem službenog obrasca za prijavu. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr . Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.
Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:
iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka
zapreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja
važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od pet (5) članova:
predstavnici Agencije (3)
predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja
predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svečanom otvorenju Tjedna cjeloživotnog učenja 30. rujna 2019. godine.
Trošak prijevoza za nagrađene i njihove predlagatelje na svečano otvorenje bit će organiziran te će njegovi troškovi biti podmireni iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.
Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.
Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.
Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 11. srpnja 2019. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: ana.pikelja@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10 000 Zagreb.

Obrazac za podnošenje prijave možete pronaći ovdje.

Odluku o dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za potignuća u učenju odraslih osoba možete pronaći ovdje.