Tjedan 2014.

Dobro je učiti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je od 29. rujna do 5. listopada 2014. organizirala 8. Tjedan cjeloživotnog učenja. Aktivnosti su se provodile u svim županijama Republike Hrvatske, organizacijom različitih događanja kojima se promiču učenje i obrazovanje.
Tjedan cjeloživotnog učenja 2014. usredotočio se na to da motivira građane, bez obzira na dob, razinu obrazovanosti, radni status i sve druge okolnosti, da se uključuju u proces cjeloživotnog učenja. U sklopu općega cilja podizanja svijesti o važnosti učenja i motiviranja građana za što većim sudjelovanjem u aktivnostima učenja, posebice se važno usredotočiti na osobe koje su, zbog bilo kojeg razloga, iz tog procesa isključene. Važno je potaknuti građane da sudjeluju u različitim oblicima cjeloživotnog učenja.

Cilj aktivnosti provedenih u sklopu ovogodišnjeg Tjedna bio je stoga osnažiti svijest svih sudionika procesa obrazovanja, donositelja odluka i cjelokupne javnosti o problemima koje određene društvene skupine imaju pri pristupanju tom procesu. Svakako je jedan od važnijih ciljeva ovogodišnjeg Tjedan bila i uspostava i razvijanje mreže partnerstava među institucijama različitoga područja djelovanja.

S obzirom na važnost uloge regionalnih koordinatora i dobro iskustvo u provedbi protekla tri Tjedna  i ove je godine nastavljena suradnja i njihov angažman u provedbi aktivnosti Tjedna 2014. Angažirano je ukupno osam regionalnih koordinatora, pri čemu je došlo do određenih promjena u odnosu na prethodnu godinu. Tako je ulogu koordinatora za Sisačko-moslavačku, Virovitičko-podravsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju preuzelo Pučko otvoreno učilište Adeptio, ulogu koordinatora za Karlovačku županiju preuzelo je Pučko otvoreno učilište Petica, ulogu koordinatora za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvanskažupaniju preuzela je Obrtna tehnička škola iz Splita, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ove je godine uz ulogu koordinatora za grad Zagreb preuzela i ulogu koordinatora za Zagrebačku županiju.

Ove su godine po četvrti puta dodijeljene nagrade za postignuća u učenju odraslih osoba u sklopu Tjedna – dobitnici nagrade za 2014. bili su Kruno Topolski, Verica Elveđi i Vid Oršuš.

Kako bi se unaprijedile aktivnosti cjeloživotnog učenja te osiguralo da poruka o važnosti učenja i obrazovanja dospije do čim većeg broja građana, 2013. godine ustanovljena je i uloga promotora cjeloživotnog učenja. Cilj koji se time želi ostvariti je uključivanje poznatih pojedinaca u aktivnosti promocije cjeloživotnog učenja, koji svojim primjerom i na temelju svog iskustva mogu ukazivati na potrebu učenja tokom cijelog života. Ove godine Tjednu cjeloživotnog učenja pridružilo se više osoba iz javnog života, koje su dale potporu ovoj obrazovnoj kampanji. Tako su svoje poruke o važnosti cjeloživotnog učenja uputili Ivica Kostelić, Goran Bogdan, Danijela Trbović, Blaženka Leib, Davor Pavuna, Martina Tomčić i Slaven Knezović.

Tjedan 2014. bio je iznimno uspješan po broju sudionika, programa, događanja, posjetitelja, a kao i prethodne godine u svakoj županiji održao se niz različitih događanja.
Tijekom trajanja kampanje diljem Republike Hrvatske, prema prijavama, održana su 569 događanja u kojima je sudjelovalo oko 700 različitih institucija. Spomenuta brojka odnosi se na programe prijavljene Agenciji, ali je procjena da je održano oko 20% događanja više koji nisu evidentirani. Institucije su aktivnosti organizirale i provodile u suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama). Željelo se dodatno motivirati građane na lokalnoj razini za sudjelovanje u cjeloživotnom učenju te se na ovaj način nastojalo svim građanima omogućiti upoznavanje s različitim programima i mogućnostima obrazovanja.

Promotivne materijale Tjedna 2014. možete pregledati ovdje.

Događanja u sklopu Tjedna 2014. možete pregledati ovdje.