Tjedan 2013.

Hoću učiti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je 7. Tjedan cjeloživotnog učenja od 30. rujna do 6. listopada 2013. godine.

U središtu pozornosti 7. Tjedna cjeloživotnog učenja bili su građani, sudionici cjeloživotnog učenja. U godini koja je proglašena Europskom godinom građana, odnosno u godini u kojoj su državljani Republike Hrvatske postali i državljani Europske unije, bilo je potrebno dodatno istaknuti povezanost aktivnog građanstva i cjeloživotnog učenja. S jedne strane, tema Tjedna bila je učenje građanskih kompetencija tokom cijelog života, pri čemu je posebna pozornost posvećena mogućnosti stjecanja ovih kompetencija van redovnog obrazovanja. No, Tjedan je obrazovna kampanja koja se ne obraća samo potencijalnim polaznicima već i onima čija je zadaća omogućiti da svi građani na kvalitetan način sudjeluju u procesu cjeloživotnog učenja, a posebice obrazovnim ustanovama. Stoga su se aktivnosti Tjedna bavile i pravima građana kao sudionika cjeloživotnog učenja, odnosno obavezi svih ključnih dionika, u prvom redu provoditelja obrazovanja, da omoguće građanima da to pravo u potpunosti i na odgovarajući način i ostvare.

Kao i prethodnih godina regionalni koordinatori su se brinuli za događanja u svojoj regiji, dijelili promotivne materijale te sve potrebne informacije. Popis koordinatora i njihove podatke za kontakt možete pronaći ovdje.

Događanja organizirana u sklopu 7. Tjedna cjeloživotnog učenja možete pregledati ovdje

Promotivne materijali Tjedna 2013. možete preuzeti ovdje