Tjedan 2011.

A kako učiš ti?

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 8. do 15. rujna 2011. organizirala je 5. Tjedan cjeloživotnog učenja 2011., pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Tjedan cjeloživotnog učenja 2011. bio je rekordan po broju sudionika, programa, događanja, posjetitelja, a još važnija je činjenica da se u svakoj županiji održavalo niz događanja.

Opći cilj Tjedna bio je ukazati na raznolikost cjeloživotnog učenja i veliki broj oblika i načina kojima se ono ostvaruje, pri čemu je glavni slogan bio A KAKO UČIŠ TI?

U skladu s općim ciljem kampanja je bila posebno usmjerena na tri specifična cilja:

1. Upoznati javnost i pojedince s različitim mogućnostima stjecanja kompetencija kroz procese cjeloživotnog učenja kao što su formalno obrazovanje, pohađanje seminara, tečajeva i sl., usavršavanje na radnome mjestu, iskustveno učenje itd.

2. Podići svijest poslodavcima o važnosti njihova kontinuiranog ulaganja u učenje i usavršavanja svojih radnika, uključujući i osposobljavanja na radnom mjestu, kao i mogućnosti stjecanja relevantnih kompetencija i izvan formalnog obrazovnog sustava.

3. Potaknuti ustanove iz obrazovnog sustava na vrednovanje i priznavanje kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog sustava.

Tijekom trajanja kampanje diljem Republike Hrvatske održalo se više od 350 događanja u kojima je sudjelovalo preko 600 različitih institucija. Institucije su tijekom provedbe prijavile 239 programa događanja. U suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama) željelo se dodatno motivirati građane za sudjelovanje u cjeloživotnom učenju, kao i upoznavanje s različitim mogućnostima obrazovanja i učenja i dodatno ih motivirati da se još snažnije okrenu svakodnevnom učenju.

Tjedan 2011. karakteriziralo je  uvođenje novih aktivnosti nužnih za dugoročni razvoj kampanje, kao i unaprjeđenje postojećih. Od posebne važnosti bilo je kreiranje i implementacija dviju novih aktivnosti, uspostava mreže regionalnih koordinatora i dodjela nagrade Maslačak znanja za postignuća u učenju odraslih osoba. Osim navedenoga od iznimnog značaja bila je i modernizacija internetske stranice www.cjelozivotno-ucenje.hr koja je uspješno realizirana u sklopu IPA programa Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, Komponenta 4 – Aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti potencijalnih odraslih polaznika vezanih za programe za obrazovanje odraslih i regionalno umrežavanje. Također 10 ustanova za obrazovanje odraslih s područja posebne državne skrbi dobilo je nepovratna financijska sredstva (10. 000 kn po ustanovi) za provedbu aktivnosti u sklopu Tjedna. Izrađen je i novi dugoročni vizualni identitet Tjedna te je potpisan sporazum o suradnji u njegovoj provedbi s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Popis regionalnih koordinatora Tjedna cjeloživotnog učenja 2011. godine možete vidjeti ovdje

Događanja u s sklopu Tjedna 2011. možete pronaći ovdje

Letak Tjedna 2011. - Prednja strana

Letak Tjedna 2011. Stražnja strana

Plakat Tjedna 2011. 5. tjedan