Tjedan 2010.

Uključimo s(v)e

Treći Tjedan cjeloživotnog učenja u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  održan je 8.- 15. rujna 2010. godine, pod sloganom UKLJUČIMO S(V)E!

Tema vodilja Tjedna 2010. bila je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Obilježavanje Tjedna u Hrvatskoj tematski se poklapalo s Europskom godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koju je proglasio Europski parlament u listopadu 2008. godine. Provodio se uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i Vijeća za obrazovanje odraslih.

Ciljevi Tjedna 2010.:

  • U sklopu općeg cilja podizanja svijesti o važnosti učenja i motiviranja građana za što većim sudjelovanjem u aktivnostima učenja, posebno se usredotočuje na osobe koje su, iz bilo kojeg razloga, iz tog procesa isključene.
  • Potaknuti sudjelovanje u cjeloživotnom učenju, povećati svijest svih sudionika procesa obrazovanja, donositelja odluka i cjelokupne javnosti o problemima koje određene društvene skupine imaju pri pristupanju tom procesu, predstaviti rješenja i primjere uspješnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina stanovništva te potaknuti dalji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.
  • Uspostavljanje i razvijanje mreže partnerstava među institucijama različitog područja djelovanja.

Ciljne skupine:

  • cjelokupna javnost
  • socijalno osjetljive skupine stanovništva, a naročito osobe s niskom razinom temeljnih vještina, osobe s posebnim potrebama, dugotrajno nezaposleni, pripadnici manjina i drugi,
  • donositelji odluka i mediji.

Prvi puta je 2010. organizirano svečano otvorenje Tjedna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na kojem su prisustvovali predstavnici iz javnog, političkog i gospodarskog sektora.

Doprinos gospodarskom oporavku

Tjedan 2010. i Međunarodni dan pismenosti bili su dio mjera Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.
Najveći partneri Tjedna 2010. bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te internetski portali EduCentar i MojPosao.

Postignuti rezultati:

Tjedan se obilježavao diljem Republike Hrvatske u šezdesetak gradova, provedbom različitih aktivnosti promoviranja učenja i obrazovanja. Priključile su se institucije iz različitih područja djelovanja (škole, ustanove za obrazovanje odraslih, fakulteti i visoka učilišta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Financijska agencija, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavca, Hrvatska gospodarska komora, MojPosao i EduCentar, Srce, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, razne udruge, gospodarstvenici, gradovi, županije i drugi)