Tjedan 2009.

Dodaj znanje iskustvu

Agencija za obrazovanje odraslih 2009. godine drugi je put organizirala Tjedan u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Tjedan 2009. obilježen je od 28. rujna do 2. listopada 2009. godine organizacijom niza događanja u 20 županija te u Gradu Zagrebu. Provodio se pod sloganom Dodaj znanje iskustvu!.

Glavni ciljevi Tjedna 2009.:

  • povećati svijest o važnosti obrazovanja kao učinkovite mjere u smanjenju nezaposlenosti i zadovoljavanja potreba gospodarstva
  • povećati pristup informacijama o cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih
  • informirati javnost o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Ciljna skupina bila je cjelokupna javnost s naglaskom na nezaposlene, osobe s niskom razinom obrazovanja, nacionalne manjine i medije.

Ustanove nositelji Tjedna 2009. bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za obrazovanje odraslih, socijalni partneri (SSSH, HOK, HUP, HGK), Hrvatski zavod za zapošljavanje (područne službe), županijski/gradski uredi za obrazovanje te ustanove za obrazovanje odraslih.

Aktivnosti koje su se provodile diljem Hrvatske bile su: sajmovi cjeloživotnog učenja, dani otvorenih vrata, okrugli stolovi, predavanja, izložbe, obrazovne i kreativne radionice, rasprave, kulturna i društvena događanja, predstavljanje knjiga i publikacija, folklorne manifestacije, podjele priznanja, klupski sastanci, ulična događanja i slično.

Na sajmu Sajmu cjeloživotnog učenja, koji se održao 2. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, više od 40 ustanova ponudilo je besplatne nagradne programe posjetiteljima sajma.

Tijekom Tjedna 2009. godine postignuti su iznimni rezultati i napredak u promociji učenja i obrazovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Obilježavanju Tjedna raznovrsnim aktivnostima priključilo se više od 100 institucija iz različitih područja djelovanja iz svih dijelova Republike Hrvatske. Učinjen je veliki iskorak u uspostavljanju partnerstava s ustanovama koje nisu izravno uključene u obrazovni sustav te su se i one priključile obilježavanju Tjedna, što je otvorilo perspektivu buduće suradnje sa širokim spektrom dionika. Značajni rezultati i napredak postignuti su na području medijske pozornosti i dosezanja različitih ciljnih skupina u javnosti.