Tjedan  2008.

Uči i odluči!

Aktivnosti u sklopu prvog Tjedna cjeloživotnog učenja u organizaciji Agencije, tadašnje Agencije za obrazovanje odraslih, provodile su se u tri županije na području  posebne državne skrbi koje su imale najveću stopu nezaposlenosti i Gradu Zagrebu.

Događanja su se odvijala u gradovima Zagrebu, Vukovaru, Gospiću i Kninu, u trajanju od 29. 9. do 3. 10. 2008. godine.

Ciljevi koji su bili zacrtani ovom manifestacijom bili su:

  • promovirati kulturu cjeloživotnog učenja
  • prezentirati mogućnost obrazovanja odraslih široj javnosti
  • senzibilizirati javnost o potrebi cjeloživotnog učenja.

Najvažniji uspjeh Tjedna 2008. leži u činjenici da je prvi put građanima omogućeno organizirano upoznavanje s mogućnostima učenja u njihovoj okolini. Jedan od najznačajnijih rezultata također je bilo uspostavljenje mreže i suradnja s ustanovama za obrazovanje odraslih te im je kroz aktivnosti pružena mogućnost da predstave svoj rad i programe.

Tijekom održavanja proveden je niz aktivnosti, a u svakom od gradova održan je Sajam cjeloživotnog učenja i prigodna tribina na temu problematika obrazovanja i cjeloživotnog učenja u lokalnoj zajednici.

Provedba ovakve aktivnosti naišla je na snažnu potporu županijske i lokalne zajednice, a svim sudionicima se svidjela ideja o zajedničkoj promociji obrazovanja i učenja.

U Gradu Zagrebu održan je niz radionica na temu: Obrazovanje i demokratsko društvo u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Zagreb, Radionica o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, te radionica o ishodima učenja koje su organizirane u suradnji s ETF-om te tribina Važnost ulaganja u ljudske potencijale koja je organizirana u suradnji s institucijama: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Aktivnosti su se odvijale u Vukovaru, u Veleučilištu Lavoslava Ružičke i rodnoj kući Lavoslava Ružičke, u Gospiću u Veleučilište Nikola Tesle i Kninu, u Veleučilištu Marka Marulića.

Važno je napomenuti da je prvi Tjedan bio svojevrstan pilot projekt osmišljen i implementiran od strane djelatnika Agencije za obrazovanje odraslih.

Značajnu pomoć u provedbi i pokretanju aktivnosti pružili su zaključci i preporuke izrađene u sklopu 6. komponente CARDS projekta Obrazovanje odraslih 2004.

Prvi put se organizirano i planski pristupilo u radu s medijima koji su prepoznali važnost i dugoročnost ove aktivnosti za cjelokupno društvo u Republici Hrvatskoj.

Pilot projekt Tjedan cjeloživotnog učenja 2008. dao je bitne smjernice, čime je ova aktivnost postala sveobuhvatna nacionalna obrazovana kampanja koja promovira vrijednosti učenja i obrazovanja.