Tjedan 2002

Tjedan cjeloživotnog učenja prvi puta je organiziran u Hrvatskoj od 13. do 20. svibnja 2002. godine, čime se Hrvatska pridružila krugu brojnih zemalja koje su organiziranjem Tjedna potvrdile svoje razumijevanje značaja trajnog učenja, odnosno stvaranja «društva koje uči».

Manifestacija je održana pod motom «Vrijeme je za… učenje!»

Ideja organiziranja Tjedna cjeloživotnog učenja postojala je i ranije, no, njenom ostvarenju svakako je pridonijela suradnja Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta s Institutom za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola u okviru Projekta «Doprinos stabilnosti jugoistočne Europe kroz jačanje lokalnih i regionalnih struktura obrazovanja odraslih – Pakt o stabilnosti.

Tjedan cjeloživotnog učenja održan je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića.

Na poziv Hrvatske zajednice pučkih otvorenih učilišta, odazvalo se devet pučkih otvorenih učilišta – u Daruvaru, Koprivnici, Kutini, Novskoj, Ozlju, Puli, Šibeniku, Velikoj Gorici i Zagrebu, pa je tako Tjedan održan u svim krajevima Hrvatske.

Sukladno UNESCO-vom Vodiču za organiziranje, te s obzirom na dosadašnja postignuća u Republici Hrvatskoj u području cjeloživotnog učenja, u Tjednu cjeloživotnog učenja 2002. godine, u fokusu su bili:

  • formalno obrazovanje/učenje – u osnovnoj školi, srednjoj školi, visokim školama, programi prekvalifikacije, dokvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja, u svim starosnim skupinama korisnika,
  • neformalno obrazovanje/učenje – za različita znanja i vještine, učenje za demokraciju, suživot i toleranciju, kulturno učenje – baština i tradicija, život u lokalnim sredinama, obuhvaćajući sve starosne skupine, zaposlene i nezaposlene, žene i muškarce,
  • informalno obrazovanje/učenje – u klubovima (mladih, manjina, stručnim klubovima…), društvima (kulturno-umjetničkim, stručnim, ekološkim…), umjetničkim kolonijama, pokretima, ekumeni, svih starosnih skupina.

Ciljevi:

  • prezentirati široj javnosti provedbu koncepta cjeloživotnog učenja
  • skrenuti pozornost na one koji organiziraju, podučavaju i valoriziraju procese učenja/obrazovanja
  • senzibilizirati lokalnu (životnu) sredinu za koncept cjeloživotnog učenja.

(Izvor: tekst preuzet s internetske stranice HZPOU)