Kreativna radionica
09.09.2019
Radionica “Mediji i PR za poduzetnike”
12.09.2019

Znate li što obilježavamo 8. rujna?

Međunarodni dan pismenosti

Svake godine 8.rujna obilježava se Međunarodni dan pismenosti, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva.

Kako se definira pismena osoba? Razumijevanje pojma pismenosti mijenjalo se kroz povijest. Do 1950. godine podrazumijevala se alfabetska pismenost. Nakon 1950. godine govori se o funkcionalnoj pismenosti kao širem pojmu, a biti pismen znači sporazumijevati se, tj. znači čitati, pisati, slušati i govoriti. UNESCO danas prepoznaje funkcionalno nepismene osobe kao one koje nisu u mogućnosti uključiti se u sve aktivnosti u kojima je potrebna pismenost za efikasno sudjelovanje u bližoj i daljoj okolini te one koje svojim sposobnostima čitanja, pisanja i računanja ne mogu doprinijeti osobnom boljitku i boljitku društvene zajednice u kojoj žive. Postoje, naravno, različite definicije i koncepti pismenosti pa tako UNESCO Hrvatsku svrstava u krug zemalja koje pismenost definiraju kao sposobnost čitanja i pisanja na bilo kojem jeziku. Prema metodologiji korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismenom se smatra osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu, bez obzira na to na kojem jeziku ili pismu osoba čita,  odnosno piše.

Danas se često govori o čitalačkoj, matematičkoj i digitalnoj pismenosti. Kako god definirali pismenost možemo zaključiti da su sve ove različite vrste pismenosti preduvjet za djelotvornost na radnome mjestu kao i za sudjelovanje općenito u životu zajednice.

Potrebno je stoga iskoristiti Međunarodni dan pismenosti da bi se još jednom upozorilo na važnost pismenosti.

Neke od tema koje je Agencija za strukovno obrazovanje i odraslih do sada obradila u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti jesu: pismenost i aktivno građanstvo, ključne kompetencije kao sredstvo protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pismenost i razvoj ključnih kompetencija osoba koje su na izdržavanju kazne zatvora, financijska pismenost itd. , a u sklopu Međunarodnog dana pismenosti na platformi EPALE obradili smo medijsku pismenost u obrazovanju odraslih.