Radionica “Wordionica”
18.09.2019
Interaktivne metode u poučavanju
18.09.2019

VAŽNO ZA SVE USTANOVE PRIJAVITELJE DOGAĐANJA U SKLOPU 13. TCU-a

Kao i prethodnih godina Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovane odraslih je u sklopu ESF projekta “Promocija cjeloživotnog učenja” osigurala promidžbene materijale koji dodatno pridonose osvještavanju važnosti cjeloživotnog učenja i naravno pomažu vam da građanstvo informirate o događanjima koja organizirate unutar svojih ustanova. Kako bismo olakšali distribuciju istih na području cijele Republike Hrvatske neke od ustanova preuzele su određeni broj materijala za svoju regiju te im se možete obratiti radi njihovog preuzimanja. Šaljemo vam popis ustanova sa njihovim kontakt podacima, a vi se obratite onoj koja vam je lokacijski najbliža.

 

VALPOVO
     Učilište Studium, Vijenac Hrvatske Republike 8, 31 550 Valpovo

Tel. +385 31 650 948

Mob: +385 99 801 52 22

BJELOVAR
     Učilište Studium, P. Preradovića 4, 43000 Bjelovar

Tel. +385 43 430 430

Mob: +385 091 608 50 00

OSIJEK
     Učilište Studium, Stjepana Radića 25, 31000 Osijek

Tel: +385 31 201 193

Mob: +385 95 744 74 44

VUKOVAR
     Učilište Studium, I. G. Kovačića 3, 32000 Vukovar

Tel: +385 32 443 153

Mob: +385 99 709 60 58

VINKOVCI
     Pučko otvoreno učilište Vinkovci, Pavleka Miškine 10, 32100 Vinkovci

Tel: 032/ 334-540; 098 731 888

e- pošta: tajnistvo@pouvinkovci.hr

ZADAR
     Učilište FINIS, Ulica postrojbi specijalne policije Zadar 12, 23000 Zadar

Tel: 023/251-036;

e-pošta: ina@erudio.hr

KOPRIVNICA
     Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Starogradska 1, 48000 Koprivnica

Tel: 099/6692433;

e-pošta: info@pou-kop.hr

RIJEKA
     Narodno učilište ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci, Školjić 9, 51000 Rijeka

Tel: 091/2212-271;

e-pošta: mailto:zeljka.ljubicic@nar-uciliste.hr

SPLIT
     Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1, 21000 Split

Tel: 021/384-484; 385 938;

e-pošta: ured@ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr ; ruzica11@yahoo.com

ZAGREB
     Obrtničko učilište, Ilica 49/I, 10000 Zagreb

Tel:  +385 1 4826012

e-pošta: info@obrtnicko-uciliste.hr

     Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb

Tel: 01 6274 659; 01 6126 730 i 01 6274 634

e-pošta:  marina.rezek.cvetko@asoo.hr ; nives.novak@asoo.hr  i antonela.simunovic@asoo.hr

 

Hvala vam što ste se i ove godine uključili u provedbu kampanje i time dodatno doprinijeli ukazivanju na važnost i potrebu za cjeloživotnim učenjem.

S poštovanjem,

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih