Radionica pripreme sadnica drveća
04.09.2019
Radionica Kahoot – digitalni alat za kvizove temeljen na igri
04.09.2019

Radionica izrade webinara – otvaranje virtualne sobe, priprema i održavanje

Mjesto

Zagreb

Naziv događanja:

Radionica izrade webinara – otvaranje virtualne sobe, priprema i održavanje

Datum i vrijeme događanja:

02.10.2019.

14:00 – 15:30

Prostor odvijanja događanja:

Industrijska strojarska škola, Zagreb
Avenija Marina Držića 14
Zagreb

Opis događanja:

Webinari (eng. webinar – web based seminar) postaju sve popularniji alat koji jednostavno, bez troškova i velikih zahtjeva za korisnike omogućava komunikaciju i razne oblike suradnje i skupnoga rada. Sustav za webinare omogućava održavanje predavanja, radionica i seminara koji se prenose internetom, a uključuju video, audio i tekstnu komunikaciju među korisnicima. Glavna značajka webinara njihova je interaktivnost, odnosno mogućnost davanja, primanja i komentiranja informacije, što omogućava interakciju između predavača i sudionika koji se nalaze na više različitih fizičkih lokacija. Usluga, koju je uspostavio Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra, omogućava sudionicima radionice otvaranje virtualne sobe u kojoj sudionik može pripremati i održavati webinare, definirati način pristupa webinarima, radnu površinu, sudionike i njihove uloge. U svakoj virtualnoj sobi standardno su unaprijed definirane tri radne površine: za razmjenu, za suradnju i za diskusiju, a sudionik radionice može otvoriti i izraditi nove radne površine i kombinirati dostupne alate u sustavu. U sustavu postoji više uloga, a osoba kojoj se odobri otvaranje sobe za webinar ima ulogu domaćina. Sudionike webinara domaćin poziva u sobu pozivnicom preko e-pošte koja sadrži dan i sat/vrijeme webinara te URL-adresu sobe, a sudionike može unaprijed upisati u webinar ili im odobriti ulazak prije samoga webinara. Sustav također omogućava snimanje webinara radi njegova eventualnoga kasnijeg prikazivanja. Ovaj alat za e-učenje sigurno će biti zanimljiv svima koji drže nastavu na raznim lokacijama ili žele održati seminare ili konzultacije s osobama koje se nalaze bilo gdje u svijetu. Webinari omogućavaju prisutnost i slikom i glasom, a ujedno i uštedu visokih troškova putovanja.

Polaznici radionice moći će:
• otvoriti virtualnu sobu za webinar
• dizajnirati radnu površinu webinara
• upotrijebiti alate dostupne unutar sustava za webinare
• poslati pozivnicu sudionicima webinara
• odobriti ulazak sudionicima webinara
• rasporediti sudionike webinara i njihove uloge
• upotrijebiti druge mrežne alate (npr. Mentimeter za anketiranje sudionika webinara)
• snimiti webinar.

Organizatori događanja su strukovni učitelj Josip Filić, inž. i nastavnik Mate Sabol, dipl. inž.

Organizator događanja:

Industrijska strojarska škola, Zagreb

Kontakt za sve informacije oko događanja:

mate.sabol@skole.hr
01 6156 611