Održan sastanak s predstavnicima županija o županijskim i međužupanijskim natjecanjima učenika strukovnih škola
13.10.2017
Održana treća međunarodna konferencija Gradimo mostove u obrazovanju odraslih – Skoplje 2017.
30.10.2017

Rezultati istraživanja Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017. i Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u RH 2017.-2020.

Dana  23. listopada 2017. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je promocija rezultata istraživanja Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017. i Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017.-2020.

Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u uvodnoj riječi predstavio je ulogu Agencije koja je inicirala i provela ovo veliko istraživanje o obrazovanju odraslih u Republici Hrvatskoj, a koje je imalo usmjerenje na sudjelovanju odraslih u različitim programima učenja i obrazovanja te motivacijskim aspektima sudjelovanja građana u učenju i obrazovanju.

Doc. dr. sc. Ivan Burić u ime Agencije Ipsos, koja je bila  izvoditelj aktivnosti, predstavio je rezultate istraživanja obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017. u kojemu je sudjelovalo 2369 osoba iz svih županija u Hrvatskoj. Osnovni ciljevi provedenoga kvantitativnog istraživanja bili su utvrditi u kojim obrazovnim aktivnostima sudjeluju odrasli u Republici Hrvatskoj te na koje načine sudjeluju u procesima učenja; utvrditi sociodemografsku strukturu osoba koje sudjeluju u procesu obrazovanja odraslih, motivacijske faktore i prepreke za učenje u odrasloj dobi, te procijeniti ishode učenja i ostvarene koristi.

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije na Ekonomskom fakultetu Zagreb, predstavio je još jedan važan dokument – Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj  2017.-2020. u čijoj izradi je sudjelovao kao član radne skupine. Cilj izrade Strateškoga okvira bio je dobiti kvalitetnu analitičku podlogu i stručni alat koji će pomoći svim organizacijama i institucijama u planiranju i provođenju aktivnosti promocije učenja. S druge strane dokument će pomoći u daljnjem razvoju nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja.

U izradi Strateškog okvira promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj  2017.-2020., sudjelovali su uz predstavnike Agencije i predstavnici različitih dionika, poslodavaca, donositelja odluka, civilnog sektora do samih organizacija i ustanova koje provode različite programe učenja i obrazovanja.

Promociji publikacija prisustvovali su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Državnoga zavoda za statistiku, Hrvatske udruge poslodavaca, Agencije za mobilnost i programe EU te predstavnici srednjih strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih, kao i mediji.

Izrada Strateškog okvira i provedba istraživanja financirane su iz projekta ESF Promocija cjeloživotnog učenja.

Publikaciju s rezultatima istraživanja Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj 2017. možete pronaći ovdje.

Publikaciju Strateški okvir promocije cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj 2017.-2020. možete pronaći ovdje .

 

Prezentacije sa promocije:
I. Burić
J. Pavičić

Fotogalerija