Obavijest o promjeni adrese Agencije
25.06.2017
EPALE newsletter
28.08.2017

Održana 2. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih“

Dana 15. i 16. lipnja 2017. godine je u Studentskom centru Akvarij u Rijeci, Radmile Matejčić 5, od 9.00 do 16.00h prvoga i od 9.30 do 15.00h drugoga dana, održana međunarodna znanstveno-stručna konferencija Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih.

Organizator konferencije bila je Ustanova za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke u suradnji s eminentnim znanstvenicima i stručnjacima iz područja obrazovanja odraslih. Konferencija je realizirana kao dio projekta sufinanciranog sredstvima međunarodnog foruma Central European Initiative (ref. br.  1202.062-17), a svoju podršku dala joj je i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Namjera konferencije je bila okupiti znanstvenike i stručnjake praktičare koji se bave obrazovanjem odraslih, predstavnike nadležnih agencija, ministarstva i profesionalnih udruga te druge zainteresirane dionike iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su svojim doprinosom javno promovirali važnost obrazovanja odraslih i doprinijeli jačanju prekogranične suradnje i umrežavanju te provedbi andragoških istraživanja.

Glavna tema ove znanstveno-stručne konferencije bio je razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih. S ciljem boljeg razumijevanja i produbljivanja iste navedene su i sljedeće podteme:

– profesionalni (karijerni) put edukatora odraslih,

– inicijalno obrazovanje i daljnje kontinuirano usavršavanje edukatora odraslih,

– uloge i odgovornosti edukatora odraslih,

– kompetencije i kvalifikacije edukatora odraslih u kontekstu globalne i nacionalne politike,

– licenciranje edukatora odraslih i priznavanje neformalno stečenih andragoških kompetencija,

– uloga profesionalnih udruga, nadležnih agencija i donositelja odluka u profesionalizaciji

obrazovanja odraslih.

 

Program konferencije obuhvaćao je četiri pozvana predavanja, 11 izlaganja po sekcijama i 4 tematske radionice. Pozvani predavači bili su uvaženi stručnjaci andragozi: prof. dr. sc. Jost Reischmann s Odsjeka za andragogiju Sveučilišta u Bambergu, Njemačka, prof. dr. sc. Balázs Németh, s Fakulteta za kulturalne studije, obrazovanje i regionalni razvoj Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska, prof. dr. sc. Katarina Popović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, glavna tajnica Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE) te Gina Ebner, mag. phil., glavna tajnica Europska udruga za obrazovanje odraslih (EAEA), Bruxelles, Belgija.

Konferencija je okupila 50-ak andragoga, pedagoga, predstavnika suradničkih struka te predstavnika udruga i obrazovnih institucija različitog profila, koji su prepoznali ovu priliku za stjecanje novih znanja, međusobno upoznavanje i druženje.

U subotu, 17.6. je za sve zainteresirane organiziran izlet u Istru na kojem su sudionici imali priliku upoznati se s običajima, baštinom i znamenitostima Huma, Rovinja i Pule te kroz neformalno druženje nastaviti razvijati kontakte s kolegama.

Programski i organizacijski odbor konferencije zahvaljuju ovim putem svim sudionicima na   iznimno aktivnom sudjelovanju u konstruktivnim raspravama, radionicama, ali i neformalnom druženju te pozivaju sve zainteresirane na slanje cjelovitih radova sukladno uputama organizatora.

Veselimo se susretu i ponovnom druženju na Dante konferenciji 2018.

 

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante