PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVSKA OTVORENO ZA NOVE SPOZNAJE
17.07.2019
ŠKOLA BRZOG ČITANJA I MUDROG UČENJA
22.08.2019

Odluka o izboru dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

U sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja dodjeljuju se i nagrade “Maslačak znanja“. Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja. Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 7.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika.

Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 060-01/19-01/01, URBROJ: 332-06-02/2-19-01) od 1. srpnja 2019., a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba, ravnatelj Agencije, donosi

O D L U K U o izboru dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

Dobitnici nagrade „Maslačak znanja“ za 2019. godinu su:

  1. Mario Bereković
  2. Matija Cetinić – Frankos
  3. Barbara Karaga

Odluku možete pronaći ovdje.