EPALE newsletter
28.08.2017
Registracija i kreiranje osobnog korisničkog pretinca za E-građani
13.09.2017

Međunarodni dan pismenosti i poticanje čitanja 2017.

Međunarodni dan pismenosti obilježava se na inicijativu UNESCO-a 8. rujna svake godine, još od davne 1967. sa ciljem upozoravanja javnosti na problem nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva te promoviranja važnosti samoga učenja na međunarodnoj razini.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih već desetu godinu zaredom sudjeluje u ovoj inicijativi ističući važnost pismenosti za pojedinca i zajednicu te prepoznajući važnost ove teme kako na globalnoj, tako i nacionalnoj razini.
U svijetu je prema posljednjim raspoloživim UNESCO-vim podacima iz 2013. bilo 757 milijuna nepismenih osoba starih 15 i više godina, od čega je 63% bilo žena. Nepismenost je najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva.

Što zapravo smatramo pismenom osobom? Prema metodologiji Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismene osobe su one „koje mogu s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu, bez obzira na to na kojem jeziku ili pismu osoba čita odnosno piše“.

Podaci Popisa 2011. pokazuju da većina nepismenih su žene koje pripadaju starijim dobnim skupinama. Čak 64,6% nepismenih čine žene starije od 60 godina, a ostalih 35,4% nepismenih čine muškarci svih dobnih skupina i žene mlađe od 60 godina.
S obzirom na to da je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih jedan od dionika u izradi Nacrta Nacionalne strategije poticanja čitanja, u povodu ovogodišnjega Međunarodnog dana pismenosti, odlučili smo skrenuti pozornost javnosti na kreativnost i inovativnost učenika strukovnih škola u stvaranju sadržaja vezanih upravo uz teme poticanja čitanja kroz niz multidisciplinarnih aktivnosti.
Naime, nedavna istraživanja pokazuju da djeca i mladi vrlo malo vremena provode čitajući, od 15 minuta do najviše sat vremena dnevno. Zainteresiranih za književnost, posebice za lektirne naslove, među učenicima sve je manje, a sve veći izazov postaje kod učenika razviti ljubav prema čitanju i kritičkom promišljanju.
Kako bismo izazov jačanja čitalačke pismenosti prenijeli i na učenike strukovnih škola, neka od školskih i državnih natjecanja u nekoliko strukovnih sektora u školskoj godini 2017./2018 imat će za cilj upravo poticanje čitanja. Uz interaktivnu i suradničku uporabu znanja i vještina stečenih u okviru strukovnih obrazovnih programa, te uz pomoć svojih mentora, nastavnika i svih drugih stručnjaka koji rade u ovome području, učenici će biti u mogućnosti razviti svoje čitateljske navike te vještine čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.
Drvodjeljski tehničari dizajneri i stolari te šumarski tehničari kroz učeničku zadrugu će se okušati u izradi Malih besplatnih knjižnica (Little Free Library), dok će fotografi kroz smotru fotografija pokušati motivirati javnost na čitanje. Zasigurno će i medijski tehničari svojim aktivnijim angažmanom pokazati da se primjenom alata grafičke i audiovizualne tehnologije kroz različite sadržaje poput video-animacija može potaknuti zanimanje i ljubav prema književnosti i čitanju.
Uz bolju čitalačku pismenost veća je vjerojatnost i za nastavak školovanja do 21. godine života, što za sobom povlači i razvoj profesionalne karijere. Čitalačka pismenost povezana je i sa sklonošću cjeloživotnom uženju te sa sudjelovanjem u društvu i političkim djelovanjem,
Budući stupanj pismenosti uvelike utječe i na kvalitetu rada, zapošljavanje, kasnije i usavršavanje te na širu uključenost u civilnom društvu, jačanje i ovog vida pismenosti uvelike će doprinijeti podizanju svijesti o važnosti pismenosti u Hrvatskoj.
Nadamo se da će i vas upravo Međunarodni dan pismenosti potaknuti na čitanje i jačanje čitateljskih kompetencija.
Više informacija o projektima promicanja čitanja i pismenosti te akcijama obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti u svijetu možete pronaći na mrežnim stranicama UNESCO-a (www.unesco.org) i Međunarodne čitateljske udruge (www.reading.org) te Hrvatskog čitateljskog društva www.hcd.hr