Brošura 10. Tjedan cjeloživotnog učenja
09.05.2017
Druga međunarodna znanstveno – stručna konferencija o obrazovanju odraslih
21.05.2017

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja (KLASA: 060-01/17-01/01, URBROJ: 332-04-03/3-17-01) od 13. ožujka 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja

Rok za dostavu: 31. svibnja 2017.

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 7.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. Nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba biti će plaćena iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 –  Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.

Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenog formalnog obrazovanja, socijalnom statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektronsku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, 10000 Zagreb s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, a putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr i www.cjelozivotno-ucenje.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrade izvršit će se na temelju sljedećih kriterija:trailer film Spider-Man: Homecoming

1)           iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka

2)           prepreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja

3)           važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja

4)           pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihovog znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od pet (5) članova:

–      predstavnici Agencije (3)

–      predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

–      predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svečanom otvaranju Tjedna cjeloživotnog učenja 2. listopada 2017. godine.

Trošak prijevoza za nagrađene i njihove predlagatelje na svečano otvaranje bit će plaćeni iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.

Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 31. svibnja 2017. s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektronsku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr ili na adresu:

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Radnička cesta 37b

10 000 Zagreb

 OBRAZAC ZA PRIJAVU