Davor Rostuhar, hrvatski istraživač, putopisac i avanturist predstavlja novi projekt Polarni san – Prvu hrvatsku ekspediciju na Južni pol
25.09.2017
Stručno usavršavanje za nastavnike pripravnike
25.09.2017

Edukacija građanstva o zaštiti od požara u kućanstvu i postupanje u opasnim situacijama

Mjesto

Kutina

Naziv događanja:

Edukacija građanstva o zaštiti od požara u kućanstvu i postupanje u opasnim situacijama

Datum i vrijeme događanja:

02.10.2017

17-18,30h

Prostor odvijanja događanja:

Pučko otvoreno učilište Kutina
S. Radića 3
Kutina

Opis događanja:

Edukacija građanstva o zaštiti od požara u kućanstvu i postupanje u opasnim situacijama, edukaciju vodi Mario Paluh ispred Javne vatrogasne postrojbe Kutina- klub Arcus

Organizator događanja:

Pučko otvoreno učilište Kutina

Kontakt za sve informacije oko događanja:

voditeljica-obrazovanja@pou-kutina.hr
044 682 318/ 099 438 2880