SAJAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA
19.09.2017
Eudukacija za studente
19.09.2017

DAN OTVORENIH VRATA POU LABIN, DAN OTVORENIH VRATA NARODNOG MUZEJA PRI POU LABIN

Mjesto

lABIN

Naziv događanja:

DAN OTVORENIH VRATA POU LABIN, DAN OTVORENIH VRATA NARODNOG MUZEJA PRI POU LABIN

Datum i vrijeme događanja:

02.10.2017

u programu pobliže navedeno za svaki događaj

Prostor odvijanja događanja:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
Alda Negrija 11, 52220 LABIN
lABIN

Opis događanja:

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA

NAZIV USTANOVE/
KONTAKT OSOBA (ime i prezime, broj telefona, e -pošta) PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN, Alda Negrija 11, 52220 LABIN
DANIELA MOHOROVIĆ, 0912521334
ravnateljica@uciliste-labin.hr

NAZIV I KRATAK OPIS AKTIVNOSTI (navedite sve radionice, tribine, sajmove i druge aktivnosti) * PREZENTACIJA OBRAZOVNIH PROGRAMA POU LABIN TIJEKOM DANA OTVORENIH VRATA
- PONEDJELJAK, 02.10.2017. (od 08 – 13 sati)
* BESPLATAN ULAZ U NARODNI MUZEJ LABIN
- UTORAK, 03.10.2017. ( OD 10 DO 12 SATI)
* GOSTOVANJE NA LOKALNOJ RADIO POSTAJI RADIO LABIN RADI PREZENTACIJE TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVNIH PROGRAMA POU LABIN (30 MINUTNA EMISIJA)
- PETAK, 06.10.2017. (u 11,30 SATI)
* POJAČANO OGLAŠAVANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA NA LOKALNIM WEB STRANICAMA ( GRADA LABINA, RADIO LABINA, LC , NAŠI FOJI I NA VLASTITOJ WEB STRANICI)
DATUM ODRŽAVANJA 02.10.2017. – 08.10.2017. ( gore pobliže navedeno)
VRIJEME ODRŽAVANJA Gore pobliže navedeno

Organizator događanja:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Kontakt za sve informacije oko događanja:

ravnateljica@uciliste-labin.hr
052852133