Istarska županija

21.09.2021

30.09.2021

Poreč

C.A.L.M.: novi digitalni alati i metode poučavanja

Pučko otvoreno učilište Poreč - Narodni trg 1
21.09.2021

29.09.2021

Poreč

SVJETLO + KOMPOZICIJA = FOTOGRAFIJA

Pučko otvoreno učilište Poreč - Narodni trg 1
22.09.2021

27.09.2021

Pula

Info dan – uključenost odraslih u procese cjeloživotnog učenja

Pučko otvoreno učilište Pula - Benediktinske opatije 3
21.09.2021

28.09.2021

Pula

Predavanje Strateška korporativna filantropija

HGK - Županijska komora Pula - Carrarina 5
21.09.2021

30.09.2021

Pula

Radionica Mogućnosti i prilike razvoja poslovanja uz ESI fondove

HGK - Županijska komora Pula - Carrarina ulica 5
06.09.2021

29.09.2021

Umag

”Druge perspektive znanja” – radni posjet zavoda Burja – DAN 1

Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag - Trgovačka ulica 6
21.09.2021

28.09.2021

Poreč

ZANIMANJE: NJEGOVATELJ

Pučko otvoreno učilište Poreč - Narodni trg 1
06.09.2021

02.10.2021

Umag

Nastup plesne grupe Zvjezdice 50+ Učilišta za treću životnu dob

Trg 1. svibnja Umag - Trg 1. svibnja
06.09.2021

02.10.2021

Umag

Knjiga mog djetinjstva

Gradska knjižnica Umag - Trgovačka 6
06.09.2021

01.10.2021

Umag

”Druge perspektive znanja” – radni posjet zavoda Burja – DAN 3

Zajednica Talijana Fulvio Tomizza Umag - Brolo 1
02.09.2021

28.09.2021

Umag

”Koliko smo kompetentni za uspješno poučavanje odraslih”- radionica za nastavnike – vanjske suradnike Učilišta

Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag - Trgovačka ulica 6
06.09.2021

30.09.2021

Umag

”Druge perspektive znanja” – radni posjet zavoda Burja – DAN 2

Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag - Trgovačka ulica 6