• Podaci o događanju:

 • Npr. Zagreb, Osijek
 • Npr. Srednja strukovna škola Ivan Ivić, Gradska sportska dvorana
 • Npr. Duga ulica 4
 • Npr. Radionica kreativnog pisanja
 • Kojeg datuma započinje događanje
 • Kada (u koliko sati će se održati događanje)
 • Kratak opis događanja
 • Broj telefona na kojem zainteresirani građani mogu dobiti informacije o događanju (*napomena – ovaj telefonski broj bit će javno vidljiv)
 • E-mail adresa na koju zainteresirani građani mogu poslati upite o događanju (*napomena – ova e-mail adresa bit će javno vidljiva)
 • Na temelju ove informacije regionalni koordinatori dostavit će Vam odgovarajuću količinu promotivnih materijala (*napomena – ovaj podatak NEĆE biti javno vidljiv)
 • Označite ovo polje samo ukoliko događanje NIJE otvoreno za sve građane, odnosno ukoliko svi zainteresirani građani NE MOGU sudjelovati u ovom događanju. To mogu biti događanja kao što su aktivnosti informiranja učenika vlastite škole, interne radionice za zaposlenike određene tvrtke, okrugli stolovi zatvorenog tipa, studijski posjeti, itd.

 • Podaci o organizatoru događanja:

 • Naziv organizacije (institucije, udruge, tvrtke, itd.) koja organizira ovo događanje.
 • Ulica, kućni broj i mjesto organizacije koja organizira ovo događanje – npr. Duga ulica 1, Zagreb
 • Osoba koju će regionalni koordinatori i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kontaktirati vezano uz organizaciju ovog događanja (*napomena – ovaj podatak NEĆE biti javno vidljiv)
 • *napomena – ovaj podatak NEĆE biti javno vidljiv
 • *napomena – ovaj podatak NEĆE biti javno vidljiv
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.