Otvorena vrata Učilišta Cibalae
25.08.2020
Tjedan otvorenih vrata u školi stranih jezika
08.09.2020

Odluka o izboru dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba za 2020. godinu

KLASA: 060-01/20-01/01

URBROJ: 332-06-03/1-20-11

Zagreb, 1. rujna 2020.

 

Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 060-01/20-01/01, URBROJ: 332-06-03/1-20-01) od 23. srpnja 2020., a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba, ravnatelj Agencije, donosi

 

O D L U K U 

o izboru dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

 

I.

Dobitnici nagrade „Maslačak znanja“ za 2020. godinu su:

  1. Sanja Tarczay
  2. Mira Talaja
  3. Miran Osuško

II.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika.

 

III.

Nagrada će biti dodijeljena u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                                                                                      Mile Živčić