Priprema pisanja EU projekta
25.08.2022
Predavanje „POLICIJA PORUČUJE: ZAŠTITIMO NAŠE NONIĆE“ uz Međunarodni dan starijih osoba
01.09.2022

Objavljen je Ponovljeni javni poziv za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, na prijedlog Povjerenstva za odabir ustanova za obrazovanje odraslih koje će se angažirati u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II, ravnatelj Agencije, Mile Živčić, dana 17. kolovoza 2022. godine, upućuje sljedeći

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

I.

Nakon isteka roka za dostavu prijava po Ponovljenom javnom pozivu za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF projekta „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“ (KLASA: 030-08/22-02/23, URBROJ: 332-06-03/1-22-19) od 3. lipnja 2022. godine, ostala su nepopunjena mjesta u određenim županijama, zbog čega se pozivaju ustanove da podnesu prijave:

 1. Zagrebačka županija – jedna  ustanova
 2. Krapinsko-zagorska županija – jedna ustanova
 3. Sisačko-moslavačka županija – dvije ustanove
 4. Karlovačka županija – jedna ustanova
 5. Varaždinska županija – dvije ustanove
 6. Koprivničko-križevačka županija – dvije ustanove
 7. Bjelovarsko-bilogorska županija – dvije ustanove
 8. Ličko-senjska županija – jedna ustanova
 9. Virovitičko-podravska županija – jedna ustanova
 10. Požeško-slavonska županija – jedna ustanova
 11. Brodsko-posavska županija – jedna ustanova
 12. Zadarska županija – dvije ustanove
 13. Osječko-baranjska županija – jedna ustanova
 14. Splitsko-dalmatinska županija – dvije ustanove
 15. Dubrovačko-neretvanska županija – jedna ustanova
 16. Međimurska županija – dvije ustanove

II.

Kriteriji i uvjeti ovog Ponovljenog javnog poziva sukladni su Javnom pozivu.

Rok za dostavu prijava: 29. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati.

 

Cjeloviti tekst Javnog poziva nalazi se na mrežnoj poveznici: .

Prijave se podnose isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr.

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

III.

Dostavom prijave i tražene dokumentacije iz Javnog poziva, ustanove su suglasne da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih prikuplja i obrađuje osobne podatke predloženih stručnjaka koji su navedeni u prijavi i priloženoj dokumentaciji (ime i prezime, OIB, adresu e-poštu, kućnu ili poslovnu adresu, telefonski broj, podatke o radnom iskustvu i ostalo). Predloženi stručnjaci u svakom trenutku tijekom provedbe Projekta mogu zatražiti pristup svojim osobnim podatcima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka, a imaju pravo i na podnošenje prigovora na obradu svojih osobnih podataka. Predloženi stručnjaci u svakom trenutku mogu povući pristanak te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije zahtjeva za prestanak obrade.

Cjeloviti Ponovljeni javni poziv možete pronaći na poveznici.