Poziv na iskazivanje interesa za radionicu – Primjena andragoških metoda u novoj metodologiji za izradu programa obrazovanja odraslih
16.02.2022
Objavljen je POZIV na dostavu ponude za: Uslugu regionalnog koordinatora u pripremi, organizaciji i provedbi kampanje Promocija cjeloživotnog učenja, u okviru 16. Tjedna cjeloživotnog učenja (od 26. rujna do 2. listopada 2022. godine), u sklopu ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II
22.02.2022

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2022. godinu

Na temelju Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju (KLASA: 060-01/22-01/01, URBROJ: 332-06-03/1-22-01) od 16. veljače 2022. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni je cilj Nagrade, isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja, potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika Nagrade. Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektroničku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr  ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, i to putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

 

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti Nagrada obavit će se na temelju sljedećih kriterija:

  • iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja u smislu opsega aktivnosti i napretka
  • prepreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio aktivnost učenja/obrazovanja
  • važno životno postignuće kandidata koje je rezultat aktivnosti učenja/obrazovanja
  • pozitivan učinak aktivnosti učenja/obrazovanja na druge, u smislu obogaćivanja dotadašnjeg znanja ili drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo koje imenuje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Imena dobitnika Nagrade bit će objavljena na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Dobitnik Nagrade mora dati dopuštenje u pisanom obliku za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 29. travnja 2022. godine, s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektroničku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr ili na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska ulica 18, 10 000 Zagreb.

U Zagrebu, 16. veljače 2022.

Odluku o dodjeli nagrada “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba možete pronaći ovdje.

Obrazac za prijavu kandidata možete preuzeti ovdje: OBRAZAC PRIJAVE ZA MASLAČAK ZNANJA 2022.