Krapinsko-zagorska županija

27.03.2023

21.04.2023

Krapina

Glazbena radionica “Improvizacija je igra”

Kućica u dvorištu Galerije grada Krapine - Magistratska 25
Tip događanja: Zatvoren
27.03.2023

19.04.2023

Krapina

Projekcija filma “Dnevnik Pauline P.”

Kino Krapina - Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, 49 000 Krapina
Tip događanja: Zatvoren
20.04.2023

22.04.2023

Zabok

Predavanje o tehnikama slikanja

Zagorska kreativna udruga mladih - Online
Tip događanja: Zatvoren