Bjelovarsko bilogorska županija

17.03.2023

17.04.2023

Bjelovar

Učim glagoljicu-pismo kao baština

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar - Petra Preradovića 2/3
Tip događanja: Otvoren
17.03.2023

18.04.2023

Bjelovar

Nemoj stati-uči cijeli život

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar - Petra Preradovića 2/3
Tip događanja: Otvoren
05.04.2023

17.04.2023

Daruvar

Kad se sve zbroji – tko sam ja i kuda idem

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14, Daruvar
Tip događanja: Otvoren
05.04.2023

17.04.2023

Daruvar

Utjecaj energetskih pića na mlade

Tehnička škola Daruvar - I . Gundulića 14, Daruvar
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

17.04.2023

Daruvar

Neka bude … ZVUK !

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14, Daruvar
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

17.04.2023

Daruvar

Izrada animacije programom Fusion 360

Tehnička škola Daruvar - I . Gundulića 14, Daruvar
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

17.04.2023

Daruvar

Generiranje G-koda iz programa Fusion 360

Tehnička škola Daruvar - P. Zrinskog 30
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

18.04.2023

Daruvar

Čitajmo zajedno

Tehnička škola Daruvar - P. Zrinskog 19
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

18.04.2023

Daruvar

Starost i tehnička ispravnost vozila u RH

Tehnička škola Daruvar - P. Zrinskog 19
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

18.04.2023

Daruvar

Informacijska grafika

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
06.04.2023

18.04.2023

Daruvar

Digitalni mediji i mentalno zdravlje “Ovisnost o internetu – istina ili mit?

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
11.04.2023

20.04.2023

Bjelovar

Volontiranje

Udruga BUDEM, Centar udruga - T. Masaryka 8, Bjelovar
Tip događanja: Zatvoren