Uspješno predstavljen novi sustav vrednovanja neformalnog i informalnog učenja u Republici Hrvatskoj
06.03.2024
JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade ,,Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba 2024.
02.07.2024

Agencija je ugovorila novi ESF+ projekt Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Agencija je potpisala ugovor o provedbi projekta Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja. Riječ je o izravnoj dodjeli sredstava u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (ESF+) Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ESO4.7. 2.g) Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti.

Projekt je vrijedan 10.469.060,56 EUR i provoditi će se do prosinca 2029. godine.

Cilj projekta je je unapređenje sustava osiguravanja kvalitete provođenjem vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i promocija različitih mogućnosti za cjeloživotno učenje u RH te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih. Glavne aktivnosti su daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih, jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika u sustavu obrazovanja odraslih i promocija cjeloživotnog učenja.

Kroz projekt će se nastaviti provoditi jedna od najuspješnijih aktivnosti u prošlome programskom razdoblju, a to je organizacija nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja. Postupkom vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih poticat će se daljnji razvoj kvalitete ustanova u svim segmentima njihova rada (obrazovni programi, učenje i poučavanje, resursi, briga o polaznicima, suradnja, informiranje i dr.), aktivno preuzimanje odgovornosti samih ustanova za osiguravanje kvalitete i ostvarivanje strateških ciljeva ustanove. Projektom će se također ojačati kapaciteti dionika u sustavu obrazovanja odraslih provedbom brojnih aktivnosti jačanja kapaciteta (Međunarodni andragoški simpozij, konferencije, radionice, događanja s andragoškim temama, savjetodavni posjeti ustanovama i dr.)