Dan otvorenih vrata Katedre za andragogiju
10.09.2020
Izložba sa predavanjem “Ostvarivanje međupredmetne teme – Građanski odgoj”
11.09.2020

Posebna zahvala ustanovama za obrazovanje odraslih koje daruju vaučer za besplatno pohađanje programa obrazovanja ovogodišnjim dobitnicima nagrade “Maslačak znanja”

Sukladno Odluci o izboru dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba, dobitnici ovogodišnje nagrade “Maslačak znanja” su:

  1. Sanja Tarczay
  2. Mira Talaja
  3. Miran Osuško

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Nagrada će biti dodijeljena u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju.

 

Ovim putem želimo posebno zahvaliti ustanovama za obrazovanje odraslih koje su se ove godine odlučile uključiti u našu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja i darovati dobitnike nagrade “Maslačak znanja” vaučerom za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika.

Navedene ustanove za obrazovanje odraslih te programi obrazovanja koje daruju dobitnicima su:

  • Učilište Izvor znanja, ustanova za obrazovanje odraslih

Naziv programa: Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje

  • Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Naziv programa: Tečaj engleskog općeg jezika –  A1 razina

  • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

Naziv programa: 3 tečaja stranih jezika – engleski jezik, talijanski jezik i njemački jezik

  • Hrvatski institut za kineziologiju

Naziv programa: Program osposobljavanja za poslove učitelja tenisa.