Potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima za ESF-ov projekt „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“
25.05.2021
NAJAVA 15. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA I 9. MEĐUNARODNOG ANDRAGOŠKOG SIMPOZIJA
13.07.2021

ODLUKA o dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba

KLASA 060-01/21-01/01
URBROJ: 332-06-01/2-21-12
Zagreb, 6. srpnja 2021.

 

Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke 0 dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA 060-01/21-01/01, URBROJ 332-06-01/2-21-01) od 24. svibnja 2021., a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba, ravnatelj Mile Živčić, donosi

 

ODLUKU
o dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba

I.

Dobitnici nagrade “Maslačak znanja” za 2021. godinu su
1. Vanja Zorić
2. Margareta Sedlarević
3. Pavao Moslavac

II.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera od 7000,00 kuna za pohađanje programa
obrazovanja po izboru dobitnika.

III.

Nagrada će biti dodijeljena na otvorenju Tjedna cjeloživotnog učenja 27. rujna 2021.

Ravnatelj

Mile Živčić