PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage

Događanja

 

Splitsko - dalmatinska županija

Mjesto: SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU
Naziv događanja: OTVORENI DANI U SUVREMENOM UČILIŠTU
Prostor događanja: MIKE TRIPALA 6
Vrijeme događanja: 28.09.-02.10.2015.
Opis događanja: „Otvoreno/i DA(ni) suvremenom učenju“
28. rujna do 2. listopada 2015.

28. rujna 2015. / 9,00 – 19,00 sati
Reci DA promjeni zanimanja
Prezentacija programa prekvalifikacije, osposobljavanja ili usavršavanja.
29. rujna 2015. / 9,00 – 19,00 sati
Cjeloživotno učenje NIJE mučenje….
Prikaz najpopularnijih programa na tržištu rada/ prezentacije istih
30.rujna 2015. / 9,00 – 19,00 sati
„Jedan dan biti kapetan“
upravljati brodom pomoću elektronskih karata - ECDIS
Pomorsko učilište Atlantis
01.listopada 2015. / 17,00 sati

OSTVARI SAN-BUDI DIZAJNER JEDAN DAN!
Besplatna radionica na temu uređenja i dizajniranja interijera.
Prijave za besplatnu radionicu do 28.rujna 2015. putem maila: admin@suvremenouciliste.hr.
- navesti ime, prezime i kontakt prijavitelja s naznakom RADIONICA DIZAJN INTERIJERA
02.listopada 2015. / 12,00 sati
–prezentacija pomorskih breveta bazirano na svim informacijama vezanim uz prvi ukrcaj!
Od kadeta do kapetana!
Prijave za besplatnu radionicu do 29.rujna 2015. putem maila:info@atlantis-split.com
- navesti ime, prezime i kontakt prijavitelja s naznakom RADIONICA OD KADETA DO KAPETANA
Naziv organizatora: SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU
Kontakt osoba organizatora: ANDRIJANA KALITERNA
Email adresa kontakt osobe: andrijana@suvremenouciliste.hr
Telefonski broj kontakt osobe: 021323077
Sviđaju li vam se nove web stranice?
Izrada ove stranice omogućena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj stranice ne odražava nužno stajalište Europske unije.