PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage

Događanjaa

 

Bjelovarsko - bilogorska županija

Bjelovar - "Govorimo znakovni", Dječji odjel-Igraonica, Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar
Bjelovar - Početak edukacije Programer internet aplikaciaj PHP MySQL, Alegebra Bjelovar
Nova Rača - Prve večeri kajkavske poezije 2015. "Kajkavska reč", Osnovna škola Nova Rača
Bjelovar - Predstava S kim s čim u Europu-Glavom ili guzicom?, Bjelovarsko kazalište, Trg Eugena Kvaternika 7a Bjelovar
Bjelovar - On line šahovski trening "DAMIN GAMBIT - Ortodoksna obrana", EducirajMe centar , Ferde Rusana 10/1 Bjelovar
Bjelovar - Prezentacija "EducirajMe Kid's/Junior IT i Jezični Kampusa", EducirajMe centar Ferde Rusana 10/1 kat
Čazma - Kako korištenjem suvremene tehnike, izradom videouradaka te njihovom prezentacijom osvijestiti javnost o postojanju problema . , Knjižnica Srednja škola Čazma
Bjelovar, Gradska vijećnica, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar - Promoviranje uloge asistenata u nastavi u lokalnoj zajednici, Gradska vijećnica, Trg Eugena Kvaternika 2
Tehnička škola Daruvar, Gundulićeva 14, 43500 Daruvar - Promoviranje uloge asistenata u nastavi u lokalnoj zajednici, Učionica u Tehničkoj školi Daruvar
Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Nazorova 9, 43000 Bjelovar - Cjeloživotno učenje: jučer, danas i sutra, POU Bjelovar
Bjelovar - Promotivni trening badmintona, Sportska dvorana 1. osnovne škole Bjelovar
Čazma - Radionica za mlade nezaposlene osobe, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Ispostava Čazma
Bjelovar - Job klub u Bjelovaru, Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar
Daruvar - „KAKO TRAŽITI POSAO“ – radionica , Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Daruvar
Garešnica - „KAKO TRAŽITI POSAO“ – radionica, Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Garešnica
Daruvar - „KAKO SE PREDSTAVITI POSLODAVCU“ – radionica , Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Daruvar
Garešnica - „KAKO SE PREDSTAVITI POSLODAVCU“ – radionica , Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Garešnica
Bjelovar - Informiranje nezaposlenih osoba o mogućnosti nastavka obrazovanja, Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Bjelovar - DANI OTVORENIH VRATA , Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar
www.educirajme.com/edukacija - On line referada cjeloživotnog učenja, www.educirajme.com/edukacija
Bjelovar - Promocija u sklopu 3.Salona inovacija Bjelovar 2015., Hotel Central Bjelovar
Bjelovar - Početak edukacije Programer internet aplikacija PHP MySQL, Učilište Algebra Bjelovar

Sviđaju li vam se nove web stranice?
Izrada ove stranice omogućena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj stranice ne odražava nužno stajalište Europske unije.