PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage

Događanja

 

Varaždinska županija

Varaždin - Radionica "Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih", HZZ Područni ured Varaždin dvorana 2.
Varaždin - Cjeloživotno učenje - zašto je to (i) za mene , Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin, Ul. Ivana Kukuljevića 12.
Varaždin - Programi obrazovanja odraslih u Varaždinskoj županiji, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri - CISOK Varaždin , Ul. Ivana Kukuljevića 12.
Varaždin - Inicijative mladih i volonterstvo kao sredstvo učenja građanskih kompetencija , Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri - CISOK Varaždin, Ul. Ivana Kukuljevića 12.
Gospodarska škola Varaždin - "Obrazovanje odraslih" , Hol škole
Škola stranih jezika - Žiger - odabir najboljih plakata na temu: Zašto volim učiti strane jezike?, ulazni hall škole
Škola stranih jezika - Žiger - Izložba najboljih plakata na temu "Zašto volim učiti strane jezike", svi hallovi škole
Škola stranih jezika - Žiger - Tribina: Praćenje i vrednovanje znanja u obrazovanju odraslih u stranim jezicima, - podrumska scena škole
Škola stranih jezika - Žiger - Ogledni intervju za zaposlenje na stranim jezicima, - podrumska scena škole
Škola stranih jezika - Žiger - Prezentacija LLL Gruntvig projekta "Cultural Treasure Hunt" i njegovih rezultata, - podrumska scena škole
Škola stranih jezika - Žiger - upotreba glume u učenju stranih jezika u najranijoj dobi, - podrumska scena škole
Varaždin - Radionica francuskog jezika, Kino Galerija (bivše kino Gaj)
POU Varaždin - Radionica romskog jezika, Kino Galerija (bivše kino Gaj)
POU Varaždin - Radionica slovačkog jezika, Kino Galerija (bivše kino Gaj)
POU Varaždin - Dani otvorenih vrata, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Hallerova aleja 1/II
POU Varaždin - Radionica hindskog jezika, Kino Galerija (bivše kino Gaj)
POU Varaždin - Radionica engleskog jezika, Kino Galerija (bivše kino Gaj)
Franjevački trg 7 - Cjeloživotno učenje u Varaždinskoj županiji, Skupštinska dvorana

Sviđaju li vam se nove web stranice?
Izrada ove stranice omogućena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj stranice ne odražava nužno stajalište Europske unije.