PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage PreloadedImage

JAVNI POZIV: "Maslačak znanja" 2017.

15. ožujka 2017.

Javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 - Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja

Rok: 31. svibnja 2017.

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 - Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja (KLASA: 060-01/17-01/01, URBROJ: 332-04-03/3-17-01) od 13. ožujka 2017. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba koja će se dodjeljivati u sklopu projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 - Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve građane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

 

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 7.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade. Nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba biti će plaćena iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 -  Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.

Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

 

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnog, neformalnog i informalnog), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenog formalnog obrazovanja, socijalnom statusu ili nekim drugim obilježjima.

II.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na elektronsku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr ili adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, 10000 Zagreb s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“, a putem službenog obrasca. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama www.asoo.hr i www.cjelozivotno-ucenje.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

 

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

 

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrade izvršit će se na temelju sljedećih kriterija:

1)           iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka

 

2)           prepreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja

 

3)           važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja

 

4)           pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihovog znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

 

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

 

 

III.

 

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od pet (5) članova:

-      predstavnici Agencije (3)

-      predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

-      predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

 

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na svečanom otvaranju Tjedna cjeloživotnog učenja 2. listopada 2017. godine.

Trošak prijevoza za nagrađene i njihove predlagatelje na svečano otvaranje bit će plaćeni iz projekta Promocija cjeloživotnog učenja, Element 3 – Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja.

Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

 

IV.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 31. svibnja 2017.s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na elektronsku adresu: marina.rezek.cvetko@asoo.hr ili na adresu:

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Radnička cesta 37b

10 000 Zagreb

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

 LOGO PCU


Sviđaju li vam se nove web stranice?
Izrada ove stranice omogućena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj stranice ne odražava nužno stajalište Europske unije.