Europski fondovi i cjeloživotno obrazovanje
03.10.2018
Dani otvorenih vrata škole Dante – besplatni tečajevi stranih jezika
03.10.2018

Dani otvorenih vrata škole Dante – besplatni tečajevi stranih jezika

Mjesto

Rijeka

Naziv događanja:

Dani otvorenih vrata škole Dante - besplatni tečajevi stranih jezika

Datum i vrijeme događanja:

03.10.2018

16.30 – 18.00, 20.00 – 21.30

Prostor odvijanja događanja:

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
Wenzelova2, 3. kat
Rijeka

Opis događanja:

Dani otvorenih vrata Ustanove za obrazovanje odraslih Dante – svi odrasli polaznici mogu sudjelovati na 4 sata grupne nastave za početnike engleskog, talijanskog i njemačkog jezika.

Talijanski jezik: ponedjeljak 1. 10. i srijeda 3. 10., 20.00 – 21.30; utorak 2.10. i četvrtak 4.10. 16.30 – 18.00

Njemački jezik: ponedjeljak 1. 10. i srijeda 3. 10.; 16.30 – 18.00 i 20.00 – 21.30

napomena: za sve tečajeve potrebna je prethodna najava na telefon 051 321 336

Organizator događanja:

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

Kontakt za sve informacije oko događanja:

info@dante-ri.hr
051 321 336