Bjelovarsko bilogorska županija

12.09.2022

26.09.2022

Bjelovar

Sajam cjeloživotnog učenja

Središnji gradski park Bjelovar - Trg Eugena Kvaternika
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Otvorena vrata Tehničke škole Daruvar

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Učim pisati glagoljicu

Tehnička školaDaruvar - P. Zrinskog 19
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

26.09.2022

Daruvar

Svjetlosno onečišćenje

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Financijska pismenost

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

26.09.2022

Daruvar

Arhimedovi izumi i zakoni

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulićeva 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

28.09.2022

Daruvar

Izrađujemo novi proizvod recikliranjem

Tehnička škola Daruvar - P. Zrinskog 19
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Kviz o povijesti grada Daruvara

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

29.09.2022

Daruvar

Državna matura – uvjeti, mogućnosti, pravila polaganja

Tehnička škola Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Kako iz skice do 3D crteža i G-koda

Tehnička škola Daruvar - P. Zrinskog 19
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

27.09.2022

Daruvar

Tehnika paralelnog mišljenja

Gimnazija Daruvar - I. Gundulića 14
Tip događanja: Otvoren
16.09.2022

28.09.2022

Daruvar

Šest šešira za razmišljanje

Gimnazija Daruvar - I. Gundulićeva 14
Tip događanja: Otvoren